Mastedal-saken skaper mistro

Innbyggerne i Hyggen er med rette opprørt over planen om å etablere et massedeponi i Mastedalen. All ære til Hyggen vel og andre lokale aktører som har ropt varsku og sagt tydelig fra om dette. Mye tyder på at prosessen med å utarbeide planene for et slikt massedeponi har kommet ganske langt – uten noen form for politisk debatt eller behandling, skriver Tore Hogstad og Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tore Hogstad Røyken Buskerud Valg 2013

Tore Hogstad Røyken Buskerud Valg 2013
Foto: Ellen Lysenstøen

Saken har ikke vært kjent for politikerne i Røyken, men noen i kommunens administrasjon må ha vært kjent med dette en stund da Røyken kommunes eiendomsselskap i samarbeid med Hurum kommune og Lindum står bak innspillet (ref. RHA). Dette er både forstemmende og gir grunn til bekymring. Skjulte prosesser skaper mistro og er med på å undergrave demokratiske prosesser.

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Tove Hofstad

Hvorfor er det ikke utredet alternative plasseringer til et slikt anlegg? Hvem har bestemt at akkurat denne plasseringen skulle velges? Hvorfor får ikke politikerne innsyn i prosesser som denne ved et tidlig tidspunkt når kommunen selv er medeier av Lindum-Oredalen? Det hevdes fra administrasjonen at innspillet til arealplandelen kun gjelder bruksendring av arealet? Hvorfor skulle det være nødvendig hvis det ikke skulle brukes til et «miljøprosjekt»

Det kan godt hende at Røyken kommune har behov for et deponi, men spørsmålet er ikke debattert av politikerne. Det er heller ikke problemstillingen i denne saken. Problemstillingen her er at innbyggerne presenteres for en nesten ferdig utarbeidet plan for et veldig stort massedeponi et steinkast fra bolighus i Hyggen, med fare for støy, forurensing og i verste fall ras.

Røyken Venstre kommer ikke til å stemme for dette forslaget når vi omsider skulle få det opp til politisk behandling. Vi vil vite det konkrete behovet for et så stort deponi i Røyken kommune og vi vil ha minst 2-3 alternative plasseringer til vurdering dersom det skulle være et behov for deponi av denne størrelse som går ut over økonomiske interesser.

Rebekka Borsch, gruppeleder Røyken Venstre
Tore Hogstad, leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**