Venstre vil ha utredning av parkering i fjellhall

Stian Lund hevdet det var en unik kvalitet for husstandene i Risør sentrum å ha biloppstillingsplass og fremmet forslag om markedsanalyse for kjøp/leie av p-plass i et fjellanlegg i Urheia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Sørgelig at det røde flertallet med ordføreren spsissen ikke ser behovet for å fullføre undersøkelsene rundt P-hus i Urheia sier Stian Lund

Sørgelig at det røde flertallet med ordføreren spsissen ikke ser behovet for å fullføre undersøkelsene rundt P-hus i Urheia sier Stian Lund
Foto: Runar Nes

Vi har vurdert det tekniske og geologanalysene foreligger, men vi har aldri gjennomført en markedsanalyse påpekte Stiansen og fremmet forslaget; “Administrasjonen sonderer markedet for salg og utleie av parkeringsanlegg i Urheia. Det hentes inn ekstern kompetanse om nødvendig.
Det bevilges kr 300 000,-. Inndekning disposisjonsfond”

Forslaget falt imidlertid med 15 mot 14 stemmer idet Ap/rødt stemte imot!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**