Holder fast ved OL-søknaden — undersøker muligheter for kutt

Det har i ulike medier fremkommet opplysninger om at Oslo2022 arbeider med å endre konseptet for et mulig OL i Norge i 2022. Det avkrefter byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og OL-byråd Hallstein Bjercke (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Oslo kommune, de samarbeidende kommunene og NIF har levert sitt forslag til et konsept for et OL i Norge i 2022. Dette konseptet er grundig kvalitetssikret, og kvalitetssikrerne uttalte før jul at konseptet fremstod som «gjennomførbart, nøkternt og uten vesentlige svakheter».

Den internasjonale olympiske komite gjennomførte før sommeren en vurdering av de innkomne søknadene og konkluderte med at Oslo2022 er det klart beste konseptet på så å si alle områder.

– Vår søknad tar utgangspunkt i at Oslo, Norge og norsk idrett sammen skal kunne løfte arrangementet på en måte som gir et løft for norsk idrett, en arv til by og land vi kan være stolte av og en enestående presentasjon av vårt land for hele verden, sier Stian Berger Røsland. — Men vi har sett og hørt debatten om OL og PL i Norge 2022, og tar den på alvor. Vi har lyttet til innspillene som har kommet, og hørt bekymringene for de totale kostnadene og størrelsen på statsgarantien. Vi oppfatter at svært mange er opptatt av om det er mulig å redusere kostnadene, og er bekymret for at vi ikke i tilstrekkelig grad utfordrer IOCs krav, og at gevinstene for hele landet ikke er store nok.

Han forteller videre at søkerkomiteen derfor har utfordret fagmiljøene i Oslo2022 og NIF til å identifisere et mulighetsrom for å redusere det totale omfanget av arrangementet, offentlige kostander, større spredning og større gevinster for hele landet. Komiteen har bedt om at man i større grad ser på hva som er bra for by og land og i mindre grad lar seg binde av IOCs manualer knyttet til kompakte leker og omfang av anlegg/ infrastruktur, noe han mener det også har kommet signaler fra IOC om at de er åpne for.

– Vi har en realistisk forventning til at omfanget av et slikt mulighetsrom kan ligge på et sted mellom 5-10 mrd i statsgaranti, sier Hallstein Bjercke. – Mulighetene og de enkelte tiltakene er ikke noe vi uten videre anbefaler eller foreslår. Vårt forslag finnes i den søknaden vi allerede har levert. Men vi håper de nye elementene kan bidra til å dra debatten om et mulig OL over i et spor hvor flere vil være med å diskutere hvordan det kan gjennomføres, og ikke bare et ja eller et nei.

Søkerkomiteen har bedt om å få resultatene av dette arbeidet presentert for søkerkomiteen i neste uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**