Vi vil vite hvem du vil ha i kommunestyret

Kandidatlista begynner å bli ferdig etter mange gode innspill og det begynner å bli på tide å tenke på rekkefølgen. Nominasjonskomiteen i Tromsø Venstre vil gjerne høre fra deg som er medlem i lokallaget i hvilken rekkefølge du ønmsker deg kandidatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi ber om at du setter opp en liste med så mange av kandidatene du ønsker, der den første har høyeste prioritet. Dernest sender du denne lista til leder av nominasjonskomiteen, Åsmund Grammeltvedt, eller nestleder Aud Jektvik.

Frist for innsending av rangert liste er 1. oktober 2014. Resultatene er veiledende for nominasjonskomiteens endelige innstilling og vil bli lagt stor vekt på.

Det vil også være anledning til å føre på kandidater som ikke står på lista, dersom du skulle komme på noen du har glemt å fortelle oss om eller du savner noen på lista.

Kandidatene, i alfabetisk rekkefølge er (beskrivelse av den enkelte kandidaten følger under lista):

• Johan Petter Barlindhaug
• Bitten Barmann-Jenssen
• Jørn Bjørnhaug
• Bodil Carlson
• Irene Dahl
• Bjørn Einan
• Thomas Engelskjøn
• Marie Fangel
• Åsmund Grammeltvedt
• Maria Granhøy-Markussen
• Martine Guttormsen
• Jonas Hansen
• Thorbjørg Hroarsdottir
• Erik Iversen
• Aud Jektvik
• Kine Johansen
• Nils-Arne Johnsen
• Bjørn Kaldhol
• Berit Kirpatrick
• Roger Lockertsen
• Øystein Nilsen
• Saynab Mikalsen
• Ingunn Mosand-Gjerde
• Mbachi Msomphora
• Jan Tore Olsborg
• Sindre Palmberg
• Paul Pedersen
• Øyvind Ravna
• Kenneth Ruud
• Bernhard Siebert
• Hege Sirkka
• Morten Skandfer
• Anne Grete Skavhaug
• Jonas Stein
• Linda Stein
• Ketil Sundelin
• Håvard Sørlie
• Arne-Wilhelm Theodorsen
• Eigil Thorsen
• Adeline Broust Tiede
• Jørn Weines
• Jørgen Ytreberg
• Else Marie Øvrebø

Mer om kandidatene

Johan Petter Barlindhaug 75 år ved neste valg. Sivilingeniør og
etablerer av flere større selskaper i Tromsø. Brenner for å legge
tilrette for økt privat næringsvirksomhet.

Bitten Barmann-Jenssen 76 år, pensjonist. Hjertesak:
Eldrepolitikk – som er mer enn eldreomsorg. I nær fremtid vil det
være like viktig med forebyggende arbeid slik at eldre holder seg
friske for å unngå presset på tunge omsorgstjenester, og bruke deres
kompetanse og erfaring i samfunnsnyttig arbeid.

Jørn Bjørnhaug 74 år, pensjonert jurist. For tiden styreleder i
seksjonssameiet K1, Tromsø og styremedlem i Gatejuristen Tromsø og
Alvhild Meyers stiftelse.

Bodil Carlson Jeg blir 71 år i september, er da selvfølgelig
pensjonist. Jeg har jobbet i grunnskolen , først som lærer og
inspektør i ungdomsskolen og de siste 8 årene som rektor ved en
barneskole i Tromsø. Jeg har vært politisk aktiv som leder av
Tromsø Venstre, sittet i kommunestyret en periode og på fylkestinget
en periode. I tillegg har jeg hatt div tillitsverv i partiet. Mine
hjertesaker har vært og er fortsatt skole, samferdsel og miljø.

Irene Dahl 43 år, fra Tromsø. Irene jobber som førsteamanuensis i
rettsvitenskap ved UiT. Hun er leder i Troms Venstre og var
førstekandidat ved Stortingsvalget i 2013. Irene er også
styremedlem i Tromsø Venstre og varamedlem til kommunestyret. Hun
er særlig opptatt av at politikk må brukes for å bedre
situasjonen til de som faller utenfor samfunnets etablerte
strukturer. Irene mener det er viktig at Tromsø får betingelser
for å fortsette utviklingen som en kunnskaps-, miljø- og
kulturby. På fritiden bidrar hun selv til det siste som aktiv og
lidenskapelig folkedanser.

Bjørn Einan

Thomas Engelskjøn 36 år, advokat. Hjertesaker: helse- og omsorg
miljø.

Marie Fangel

Åsmund Grammeltvedt 33 år, sivilingeniør i informatikk. Har to
små barn og en nyervervet interesse for barnehagepolitikk. Jeg liker
å synse om det meste, men blir særlig engasjert av spørsmål om
digitale rettigheter (overvåkning er ikke bra) og tilgang til
offentlig informasjon og tjenster (informasjon er infrastruktur!)

Maria Granhøy-Markussen Jeg er 36 år, gift og mamma til tre
jenter i alderen 5 måneder til 5 år. Til daglig arbeider jeg som
Personalkoordinator ved Havforskningsinstituttet. Jeg er utdannet
statsviter og har studert både i Tromsø og Frankrike. Jeg har i
tillegg en Master of Business Administration fra Universitetet i
Nordland. Viktige politiske saker for meg er miljø, oppvekst,
utdanning, integrering/det flerkulturelle Tromsø.

Martine Guttormsen Jeg er 26 år, født og oppvokst i Tromsø. I
høst starter jeg på master i økonomi og administrasjon ved
Handelshøyskolen i Tromsø, etter å ha vært litt rundt omkring i både
innland og utland. Ved siden av studiene jobber jeg i Santander
Consumer Bank. Jeg er en skikkelig Tromsøpatriot og er opptatt av
gode vilkår for at næringslivet i byen og i regionen kan vokse og
utnytte det store potensialet vi har i flere næringer. På fritiden
synes jeg livet er best ute i naturen og dermed er en bedre og mer
bærekraftig miljøpolitikk en viktig sak for meg.

Jonas Hansen

Thorbjørg Hroarsdottir 45 år, opprinnelig fra Island, men har
bodd de siste 20 årene i Norge, derav de siste 19 i Tromsø. Har
doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Tromsø fra 1999 og
deretter mangeårig forskererfaring ved UiT. Jobber nå som
koordinator/seniorrådgiver for EU-finansiert forskning ved UiT. Har
to barn. Hjertesaker er skole og miljø.

Erik Iversen 23 år og studerer juss på UiT. Jeg er leder av
Tromsø Venstre og har tidligere vært fylkesleder i Unge Venstre og
studentpolitiker (bl.a. i styret til studentsamskipnaden). Mine
politiske hjertesaker på kommunenivå er miljø, samferdsel,
byutvikling og demokratispørsmål. Jeg vil jobbe for at Tromsø får en
enda bedre kollektivtrafikk enn i dag og blir enda bedre rustet for
befolkningsveksten og befolkningsendringene som kommer i fremtiden.

Aud Jektvik 34 år, student og assistent på UNN. Jeg er en 34 år
gammel kvinne opprinnelig fra Skain i Sør Trøndelag. Tromsø er min
adopterte hjemby og jeg har bodd her i ni år nå. Jeg stortrives i
Nordens Paris. Jeg har nettopp begynt å studere igjen og holder på
med en bachelorgrad i sosialt arbeid og jobber ved siden av.
Mitt engasjement i Venstre startet med at jeg fant ut at Venstre har
den beste miljøpolitikken. Min hjertesak nr 1. er helse, deriblant
psykiatri og seksualpolitikk (bedre seksualundervisning i skolen,
jeg er for sexkjøpsloven slik den er i dag og jobber for å hindre
diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell legning eller
orientering). Jeg er også engasjert i miljøvern, næringspolitikk,
dyrevern mm.

Kine Johansen 24 år, oppvokst i Ramfjord og bosatt i Tromsø. Hun
har en bachelor i statsvitenskap og studerer nå med mål om å bli
lærer. Kine engasjerer seg for en grønn framtid, og for et samfunn
som gir alle mennesker like muligheter og en ny sjanse når man har
tråkket feil.

Nils-Arne Johnsen 48 år, siviløkonom. Arbeider som
arktisk direktør for et internasjonalt konsulentselskap med 21
kontorer i nordområdene: Norge, Sverige, Finland og
Grønland. Mine politiske interesser ligger innen bærekraftig by-
og regionalutvikling. Jeg brenner også for Tromsøs rolle i det
internasjonale samfunn, Tromsø som den arktiske hovedstad.

Berit Kirpatrick 74 år, pensjonert språklærer og
skolerådgiver. Jeg er engasjert i saker som Tromsø eldreråd tar
opp. Dessuten bruker jeg tid i en av de største
kvinneorganisasjonene i verden, nemlig Inner Wheel.

Roger Lockertsen 59 år, Førsteamanuensis i nordisk språkvitskap
ved Universitetet i Stavanger og bonde i Tromsø. Driv Nordvoll
økologiske gard, Tromsøs einaste 100% økologiske gard. Mest engasjet
i kulturpolitikk og landsbrukspolitikk.

Øystein Nilsen

Saynab Mikalsen

Ingunn Mosand-Gjerde 37 år fra Vadsø. Ass. Regnskapssjef i
konsernet Harila. Jeg brenner for frivilligheten, og alt annet
enkeltmennesket kan gjøre for å bedre sin og andres tilværelse. Noe
som også ligger mitt hjerte nær er byforskjønning, der sosiale
arenaer fremmer kontakt mellom mennesker.

Mbachi Msomphora 36 år og har en PhD-stipendiatstilling ved UiT
Norges arktiske universitet, i fiskerifag. Hun har studert i Malawi
og Norge og har mastergrad i forvaltning av fiskeriressurser og en
‘pending’ mastergrad i folkehelse fra Universitetet i Tromsø. Mbachi
har blant annet jobbet som prosjektleder for hygiene- og
sanitærforholdsprosjektet WaterAid-Malawi og som fagansvarlig for
odontologi og helsefag på Universitetsbiblioteket i Tromsø. Mbachi
er styremedlem i Sameiet Legård. Hun er mest interessert i
folkehelse, forsknings- og utdanningspolitikk, fiskeri og havbruk og
ikke mist barneomsorg.

Jan Tore Olsborg 48 år, advokat.

Sindre Palmberg

Paul Pedersen Er født i 1939 og følgelig pensjonist. Har jobbet
i Posten – de siste år som fagsjef ved Tromsø postkontor. Sitter i
Eldrerådet og er følglelig interessert i eldrepolitikk, men har også
generelt intresse for politikk i sin alminnelighet.

Øyvind Ravna

Kenneth Ruud 44 år og er ansatt ved UiT Norges Arktiske
Universitet (UiT) som professor i teoretisk kjemi. For tiden er han
også valgt som prorektor for forskning og utvikling ved UiT. Han har
lang erfaring fra ulike forskningspolitiske verv på nasjonalt og
europeisk nivå. De viktigste politiske interesseområder er
forsknings- og utdanningspolitikk, samt nærings- og
innovasjonspolitikk. Viktige saker innen disse områdene er en
utdanning av høy kvalitet tilpasset den enkelte elev, en innovativ
og omstillingsdyktig offentlig sektor, og en offentlig sektor som
hjelper næringslivet med å utvikle seg selv gjennom enkle regelverk
og hurtig saksbehandling av god kvalitet.

Bernhard Siebert 25 år, student. Det var universitetet som fikk
meg til Tromsø, og byen som fikk meg til å bli, da jeg flyttet hit
fra Tyskland i 2008. Jeg har tatt en bachelorgrad i statsvitenskap
her i Tromsø, med studier i Russland og USA, og er nå i ferd med å
skrive en masteroppgave i samme fag. Jeg har tidligere vært aktiv i
Unge Venstre og i studentpolitikken, og ønsker nå å engasjere meg
mer for min nye hjemby, som min datter på snart to år skal vokse opp
i. Mine hjertesaker er miljø, samferdsel og studentbyen Tromsø. Jeg
mener derfor i denne sammenheng, at en god lokal miljøpolitikk må
inkludere samferdsel som et kjerneområde. Tromsø kommune trenger en
helhetlig samferdselsplan. Den må ta hensyn til alle trafikanter,
samtidig som den gir nok pusterom for at byen kan takle og fordele
befolkningsveksten. Et viktig steg mot dette vil være at Tromsø
kommune selv skal få drive kollektivtilbudet.

Morten Skandfer 48 år. Lege (bedriftslege og på UNN) og forsker
(helse hos russiske gruvearbeidere). Spesielt opptatt av bærekraftig
byutvikling og kollektivtransport i Tromsø, samt byens rolle i
nordområdene. (f 1966)

Anne Grete Skavhaug 29 år, Yrke: Rådgiver, Norges
sjømatråd. Utdanning: Mastergrad i organisasjon og ledelse ved
UiT. Spesielt opptatt av miljø og at vi bruker våre ressurser på en
fornuftig måte slik at fremtidige generasjoner får samme mulighet
til å utnytte dem som det vi har. Ingen kan gjøre alt, men alle kan
gjøre noe. Er også opptatt av kultur og kulturnæringene og å ta vare
på mangfoldet i kulturlivet. Det er viktig politisk å legge til
rette for kulturlivet, men med fokus på at det er og skal fortsette
å være, fritt og uavhengig.

Jonas Stein 30 år, gift og har en datter. Har arbeidet som byråd
for næring, kultur og idrett siden 2011. Vært
kommunestyrerepresentant for Tromsø Venstre siden 2007. Har et stort
engasjement for å utvikle Tromsø til en enda mer attraktiv by hvor
folk liker å bo og føler at de ha frihet til å utvikle seg selv.

Linda Stein 35 år gammel, gift, 1 barn. Stipendiat i klinisk
odontologi ved UiT Norges arktiske universitet Hjertesaker: styrking
av forebyggende helsearbeid samt en mer individtilpasset
eldreomsorg.

Håvard Sørlie 34 år, bosatt med samboer og hund på Kvaløya. Er
opprinnelig fra Melbu i Vesterålen, men flyttet til Tromsø etter
endt førstegangstjeneste i 2001. Jobber som lærer og fagansvarlig i
historie og samfunnsfag ved Kvaløya videregående skole. Er nå i
permisjon fra skolen for å jobbe som politisk rådgiver for Venstre i
byrådsavdeling for næring, kultur og idrett. Jeg har studier innen
statsvitenskap, historie og pedagogikk fra Universitetet i
Tromsø. Er friluftsinteressert, og går mye på fjellturer i alle
årstider. Mine politiske hjertesaker er miljøvern, friluftsliv,
utdanning og kultur.

Arne-Wilhelm Theodorsen 64 år, bygutt. Gift, 2 voksne barnm 5
barnebarn, 4 fosterbarn. Utdannet cand. real i informatikk fra
Universitetet i Tromsø, 1979. Variert yrkespraksis fra privat og
offentlig virksomhet innen forskning, teknologiutvikling og
næringsutvikling. Politiske hjertesaker: Internasjonal solidaritet,
innvandrings- og integreringspolitikk, kulturpolitikk,
næringspolitikk, bruk av ny teknologi, spesielt med tanke på
IKT. Forsknings- og utdanningspolitikk, friluftslivspolitikk,
byutvikling og miljø/klima. Ikke særlig interessert i:
Angrepspolitikk (noen kaller det forsvarspolitikk), overtropolitikk
(noen kaller det kirkepolitikk), landbrukspolitikk og
royalismepolitikk.

Adeline Broust Tiede Eg er ei 29 år gammal dame frå Paris,
Frankrike. Eg har budd i Tromsø dei 9 siste åra og har nettopp fått
norsk statsborgarskap. Eg jobbar som lektor ved ein vidaregåande
skule i Tromsø, der eg underviser i fransk, historie og norsk.
Hjartesaker: Eg er oppteken av skule og miljø.

Jørn Weines 32 år. Har bodd i Tromsø siden 2001. Opprinnelig fra
Bjarkøy/Harstad. Jobber på Universitetet. Jeg mener Tromsø skal være
en kommune som satser på kollektivtrafikk og hvor det er mulig for
de som vil å klare seg uten bil. Ellers syntes jeg personvern er den
viktigste utfordringen det ikke blir gjort nok med, og at Venstre
konsekvent bør omtale seg som et sosialliberalt parti.

Jørgen Ytreberg Jeg er utdannet musiker og musikkpedagog, og har
jobbet både som utøver, leder og pedagog innen kultur- og
utdanningssektorene siden 1995. Jeg er i skrivende stund
avdelingsleder ved Kongsbakken videregående skole, men begynner i
stilling som rådgiver ved UiT i september. Utdanning er området jeg
jeg både interesserer meg mest for, og som jeg har mest kunnskap
om. Grunnen til at jeg har valgt Venstre er kombinasjonen mellom
fokus på kollektivt ansvar og nødvendigheten av privat
initiativ. Når det er sagt, ser jeg store betenkeligheter med
privatisering/konkuranseutsetting innenfor helsetjenester og
skole. Dette mest med bakgrunn i erfaringer fra andre land, og at
økonomi etter min oppfatning ikke bør avgjøre enkeltmenneskets
muligheter på disse feltene.

Else Marie Øvrebø 64 år gammel. Er førsteammanuensis i mat og
helse ved universitetet i Tromsø. Politiske hjertesaker er skole og
barnehage og forbyggende helsearbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**