Programnemnda 2015 er i gang

Programnemnda i Ål Venstre har starta opp arbeidet før kommunevalet i 2015. Me ynskjer mange innspel frå medlemmar og nye veljarar, slik at me får litt å tygge på utover hausten! Ta gjerne kontakt direkte med oss i programnemnda eller send e-post.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

venstre

Foto: Venstre

Programnemnda i Ål Venstre har starta opp arbeidet før kommunevalet i 2015. Me ynskjer mange innspel frå medlemmar og nye veljarar, slik at me får litt å tygge på utover hausten! Ta gjerne kontakt direkte med oss i programnemnda eller send e-post.
Programnemnda:
Edvin Ræstad (leiar), [email protected]
Anne Kjersti Frøyen, [email protected]
Tone Idunn Anthun, [email protected]
Ellen Oppsato Mikkelrud, [email protected]
Ove Bråten, [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**