Referat fra styre- og medlemsmøte i Nordstrand Venstre

Det ble avholdt styre- og medlemsmøte i Nordstrand Venstre 1. september. 6 medlemmer møtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


På Nordstrand Venstres første styremøte etter sommeren, møtte 6 personer. Det ble referert fra gruppeledermøter og aktuelle saker i bydelen, som bussholdeplassen på Ekeberg/Simensbråten. Dette er en sak som er tatt opp i BU flere ganger. Odd Einar Dørum har vært involvert og har blitt avbildet i lokalavisen.

Det ble også snakket om planene for å lage et lokalt program før lokalvalget til neste år. Dette kan gjøres samtidig med at vi jobber med forslag til Oslos program.

Vi har invitert lederen for programkomiteen, Erik Borge Skei til å komme og fortelle oss hva programkomiteen jobber med. Han kommer onsdag 24. september til Seterveien 1 kl 19.00. Da kan vi både få høre hva programkomiteen tenker på og i tillegg komme med våre egne forslag til tillegg eller endringer. Programutkastet ligger på Venstres nettsider og kan lastes ned og leses av de som er interessert.

Resten av møtereferatet finner dere her.

Allerede 11. september er det prøvenominasjon på Venstres hus kl 18.30. Da skal vi si vår mening om hvem som bør stå på lista til det neste bystyret.

Neste ordinære styre- og medlemsmøte blir 15. oktober i Seterveien 1, kl 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**