Mandagsmøte 8. september

Førstkommende mandag avholdes det styremøte i Kristiansand Venstre. I etterkant av styremøtet drøfter vi de viktigste sakene til ukens møte i formannskapet. Blant de er godkjenning av ny privatskole i Kristiansand og kommunedelplan for sykkelekspressvei. Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Saker til formannskapet:
– Oppdatering av finansreglementet
– Svar på oversendelsesforslag fra Oppvekststyret 27.05.14 prøveprosjekt: Fritak fra karakter og eksamen i sidemål
– Høringsuttalelse – godkjenning av ny privat skole, Kristiansand Friskole AS
– Høringsuttalelse – Forslag til endring i Opplæringsloven §8-1 skolebytte i mobbesaker
– Høring – Fritt behandlingsvalg i Spesialisthelsetjenesten
– Høringsuttalelse til utredningsrapport om Norsk kulturråd
– Stiftelsen Arkivet – uttalelse til revisjon av vedtekter
– Fondsmodell for kunst i offentlige bygg og uterom – prinsippavklaring
– Kommunedelplan for sykkelekspressvei. Fastsettelse av planprogram.

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**