Nominasjon: Resultatene av spørreundersøkelsen er klare

Det er jevnt i toppen av Oslo-listen — hele fem kandidater har fått over 50% av stemmene i en spørreundersøkelse sendt til alle Oslo Venstres medlemmer. Guri Melby, Espen Ophaug og Hallstein Bjercke topper listen. Julianne Ferskaug følger tett på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Odd Einar Dørum følger med 53.09% før Erik Borge Skei, Toril Berge Flatabø og partilederen Trine Skei Grande følger, alle med 49,38% av stemmene.

Alle medlemmer i Oslo Venstre har hatt anledning til å svare på spørreundersøkelsen. De som svarte hadde mulighet til å stemme på så mange kandidater som de ville. Prosenttallet representerer dermed ikke andel totale stemmer, men andel av de som svarte på undersøkelsen som helhet som stemte på den gitte personen. Det var totalt 81 respondenter.

Det presiseres at listen av folk man kunne stemme på består av foreslåtte navn til listen, og at ikke alle har meddelt til nominasjonskomiteen at de ønsker å stille, dermed kan det være kandidater på denne listen som i utgangspunktet ikke ønsker å stå på listen. Noen kan også ha trukket seg etter at spørreundersøkelsen ble lagt ut.

Spørreundersøkelsen brukes som en del av vurderingsgrunnlaget til nominasjonskomiteen. En åpen spørreundersøkelse av denne typen, hvor eneste sikringsmetode er en nettadresse kun delt med medlemmer, har sine metodiske svakheter. Dette vil bli tatt hensyn til av nominasjonskomiteen i det videre arbeidet.

Liste med dem som fikk over 30% av stemmene følger. Øvrig informasjon tilgjengelig per forespørsel.

Guri Melby 65,43%

Espen Ophaug 62,96%

Hallstein Bjercke 61,73%

Julianne Ferskaug 58,02%

Odd Einar Dørum 53,09%

Erik Borge Skei 49,38%

Toril Berge Flatabø 49,38%

Trine Skei Grande 49,38%

Ola Elvestuen 48,15%

Anders Bergsaker 40,74%

Christian J. Grønlie Herzog 37,04%

Ina Roll Spinnangr 37,04%

Guro Svenkerud Fresvik 34,57%

Gøril Bjerkhol Havro 34,57%

Haakon Riekeles 34,57%

Jarl W. Alnæs 33,33%

Naomi Ichihara Røkkum 30,86%

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**