Venstres syn på kommunesammenslåing

I tirsdagens utgave av Lillesands-Posten ser det ut som om vi har konkludert i spørsmålet om kommunestruktur. Det er selvsagt ikke riktig. Vi snakket med LIllesands-Posten om at også Grimstad-alternativet er et reelt alternativ, og at det også må få oppmerksomhet. Men fakta og forbehold selger ikke så mange aviser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Petter Toldnæs på fylkesårsmøte

Foto: Jan Kløvstad

Venstre har ikke konkludert, men vi ser at det peker seg ut noen alternativer. Det har vært sagt tidligere av Erna Solberg at Lillesand kan fortsette som en egen kommune, så det er et av alternativene som ligger på bordet. De andre alternativene er å slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene.

Det viktigste for Venstre er å finne fram til den løsningen som gir den beste løsningen for Lillesands innbyggere. Det er ikke gitt at hverken å stå alene eller gå sammen i storkommune rundt Kristiansand er det beste alternativet. Derfor er det behov for høyttenking rundt alle alternativene vi står foran.

Petter N. Toldnæs
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**