Program for lokalpolitisk nettverkssamling 12. og 13. september

Over 40 deltakere kommer til lokalpolitisk nettverkssamling i Kristiansand i helga. Abid Raja er gjest og innleder fra stortingsgruppa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Lokalpolitisk nettverk 12. 13- sept 2014

Sted: First Hotel Kristiansand

Tema:
Grønn vekst!
Miljø og verdiskaping

FREDAG

Torunn Sandvand Kristiansand Venstre

Foto: Eva Kvelland

17:30 Oppmøte og registrering

18:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk ved Torunn Sandvand

Abid Q. Raja

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

18:15 Veien til valgseier 2015
v/ stortingsrepresentant Abid Q.Raja.

20:00 Møteslutt dag 1
Forberedelse til middag

20:30 Middag

LØRDAG

09:00 Grønn vekst!
Venstres miljø- og verdiskapingspolitikk
v/ Audun Rødningsby og Signe Lill Slettmoen, VHO

10:45 Mediekonkurransen

Petter Toldnæs på fylkesårsmøte

Petter Toldnæs på fylkesårsmøte

11:00 Fylkesprogramprosess
v/ Petter Toldnæs, leder av program komiteen

12:00 Presentasjon av "aktuelle "top 5 " på fylkeslistene i A- og V-Agder

13:00 Lunsj

14:00 Arbeid med kommunereformen

Dag Vige på stand 13/8

Dag Vige på stand 13/8
Foto: Eva Kvelland

v/Dag Vige, leder av AVs kommunereformgruppe

14:45 Skolering
-Arbeid i lokallagene
-Bruk av medlemsregisteret
– Publisering på www.venstre.no
-Bruk av stortingsgruppa

15:45 Oppsummering og avslutning

16:00 Møteslutt og vel hjem!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**