Referat fra utvalgsmøte for kultur og oppvekst

Forslaget fra Øystein Senum om lavterskeltilbud innen psykiatri ble enstemmig vedtatt i utvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

ØysteinSenum

Foto: Tove Hofstad

“Utvalg for Kultur og oppvekst ber om at det utredes et lavterskeltilbud innen psykiatri for barn
og unge i Kongsberg kommune. Behovet for et slikt tilbud er åpenbart og det vil være at godt
forebyggende tiltak. Utvalget ber om at tiltaket utredes og søkes innarbeidet i budsjettet for
oppstart i 2015”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**