Mandagsmøte 22. september

Mandag ønsker vi igjen velkommen til gruppemøte. I tillegg til å drøfte flere viktige saker til ukens møter i oppvekststyret og bystyret, får vi også flere besøk som vil informere oss om aktuelle saker. Vel møtt til alle i Kongensgate 34 kl. 18.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Møtet starter med følgende to besøk:
– 18.30: Sheila Simmenes vil fortelle om AKKS.
– 18.45: Per Herlofsen fra Fidjekilen og Dvergsnes vel om planlagt badestrand og båthavn.

Saker til oppvekststyret:
– 2. tertialrapport 2014 – Oppvekstsektoren
– Taushetsplikt og varslingsplikt mellom etater, og hvordan dette praktiseres i kommunen.
– Videreføring og forankring av Vanlig men vondt i Læreplan for Kunnskapsløftet.
– Tilbakemelding til Oppvekststyret fra de politiske skolestyrerepresentantene for skoleåret 2013-2014
– Uttalelse til trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Saker til bystyret:
– Oppdatering av finansreglementet
– Kvalitets – og utviklingsmelding 2014 for Oppvekstsektoren i Kristiansand
– Konsesjon til KinoSør AS for visning av film i næring
– Fidjekilen båthavn og friområde – detaljregulering – sluttbehandling
– Fv 456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien – Detaljregulering – Sluttbehandling
– Hamresanden senter – detaljregulering – sluttbehandling
– Tangen B1 – del av – Tangen 1-11. Detaljregulering. Godkjenning
– Vågsbygd kollektivterminal. Detaljregulering. Sluttbehandling
– Odderøya museumsområde. Detaljregulering for Nodeviga. Sluttbehandling.
– Kommunedelplan for sykkelekspressvei. Fastsettelse av planprogram.
– Universitetsbyen Kristiansand – Utviklingsplan 2040
– 1. Tertialrapport 2014 drift og investering – Kristiansand Parkeringsselskap KF
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Selvberging og svømmeopplæring”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Gjenåpne oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn”
– Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. “Høye bygge gebyrer”
– Interpellasjon fra repr. Alan Ahmadi, H “Vi må gjøre noe med radikaliseringen”

Bystyret starter møtet med den årlige generaldebatten om oppvekstsektoren. Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2014 ligger til grunn for debatten.

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**