Like muligheter for å utvikle oss og bli sett

– Regional plan for mangfold og likestilling fikk en stemoderlig behandling i Birkenes kommunestyre tidligere i høst. Planen som tar sikte på gjøre oss mer kloke, gi oss mer kunnskap til å løse de utfordringene landsdelen har til blant annet levekår, ble skrotet av et flertall i kommunestyret. Lokalpolitikerne i Birkenes ønsket ikke at planen skulle nevne alle utfordringene spesielt. En lokalpolitiker uttalte til og med at han var lei av temaet og at han ikke ønsket særbehandling for noen enkeltgrupper – i denne sammenhengen de homofile.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– I følge Landsforeningen for homofile og lesbiske er Agderfylkene to av de fylkene hvor holdningene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er dårligst. Når vi er dårlig på holdninger så gjenspeiler dette seg i statistikktall for mobbing, psykiske lidelser og selvmord. Det finnes mye forskning som bekrefter denne sammenhengen. Og regional plan for mangfold og likestilling peker på hvor viktig det er med mer kunnskap blant annet i grunnskolen. Hvordan skal lærere møte unge som har utfordringer når det kommer til egen identitet?

Vi vet for lite om hvorfor Agder skårer dårlig på levekår. Vi har mye erfaringer, men lite forskning. Å lage en plan i seg selv, er ingen garanti for noe resultat. Men en plan med så bred medvirkning og så grundig forarbeid, mener Venstre at vi ikke kan la være å prøve. Og vi kan heller ikke ta oss råd til å utelate noen grupper.

Agder trenger Regional plan for mangfold og likestilling. Ikke fordi den skal gi enkelte grupper en særstilling men fordi den har som mål at alle skal ha de samme mulighetene til å bli sett og utvikle seg som menneske.

Signe Idsøe Røed – Ingvild Ruhaven
Lillesand Venstre

[em]Innlegget stod på trykk i Agderposten 23 september 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**