Budsjett 2015: De viktigste satsningene

Byrådet i Oslo har lagt frem sitt forslag til budsjett for 2015. Her kan du lese en oversikt over noen av de viktigste forslagene byrådet fremmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Skole og oppvekst
•313 mill. økning i skolebudsjettet (kunnskapssatsningen utgjør over 25 % av det totale budsjettet for Oslo kommune)
•Økt inntektsgrense for redusert oppholdsbetaling i barnehager, fra 300 000,- til 353 480,-
•Avvikling av midlertidige barnehager i grøntområder, 1300 plasser i økonomiplanperioden hvorav 400 i 2015 (bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, Ullern og Østensjø).
•30,5 mill. til språkstimuleringstilbud for førskolebarn
•Forsøksordning med toårig VGS på Hersleb skole
•8 mill. til økt inntak av lærlinger (foreslås gradvis oppjustert til 15 mill. i 2018)
•IKT-satsning i barnehagene, 7,5 mill i 2015, økes til 22, 5 mill i 2016
•IKT-satsning i skolen, 42,5 mill. i 2015 og 27,5 mill i 2106
•10 mill. til kvalitetsheving i barnehagen i 2015, deretter 20 mill. årlig
•Oppstart av prosjekt for å utvikle karriereveier innen skolen
•Forprosjektering av nytt Vitensenter på Tøyen, 3 mill.
•Ny kulturstasjon på Tøyen og økt kapasitet i Oslo kultur- og musikkskole, 5 mill.

Kollektiv og sykkel
•Økte driftsmidler til kollektiv, 49 mill. mer enn i 2014.
•Opprustning av Tøyen T-banestasjon.
•Utvidelse av bysykkelordningen, til sammen 3000 sykler og en rekke nye sykkelstativer
•200 nye ladeplasser for el-biler
•Flere busser som går på biogass, biodiesel og hydrogen.
•Byrådet vil mer enn doble satsingen på trygge skoleveier i 2015, fra 8,5 til 20 mill., for å øke tempoet og omfanget i arbeidet med sikring av skoleveier.
•163 mill. til sykkelinvesteringer i 2015
•Utarbeidelse av handlingsplan for gjennomføring av ny sykkelstrategi

Kultur
•13 mill. i økte driftsrammer for lokalbibliotekene, som går til Tøyen barnefilial, utvidelse av prosjektet Lesefrø og generell styrking av filialnettverket
•Oppgradering av Grünerløkka biblioteksfilial
•Selvbetjeningsautomater ved alle biblioteksfilialer
•4 mill. til rehabilitering av Hudøy
•10 mill. til rehabilitering av kirkebygg
•15 mill. til opprettelse av 900 muslimske graver på Alfaset
•50 mill. til kunst i det offentlige rom (42 mill. i 2014)
•5 mill. mer til kulturtilskudd

Idrett
•938 mill. til investering i idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg over fire år.
•Oppstart bygging av Voldsløkka skatehall
•35 mill. årlig til rehabilitering av idrettsanlegg
•En helårsåpen ishall og utvidede åpningstider i øvrige ishaller
•To nye 11-kunstgressbaner (Tørteberg og Kringsjå), to nye 7-kunstgressbaner (Grefsen skole og Nordjordet) og rehabilitering av ytterligere tre baner (Nordstrand 1, Korsvoll og Mortensrud)
•Ferdigstillelse av fire flerbrukshaller (Grefsen, Ekeberg, Veitvet og Teglverkstomta)
•Oppstart bygging av ny turnhall på Leirskallen og Kringsjå sandvolleyballanlegg
•Oppgradering av Skullerud skianlegg
•Planlegging og enkle tilpasninger for Lillomarka arena
•Rehabilitering på Jordal Amfi, Ekebergsletta og ett flerbruksbad
•Lengre åpningstider i Oslo-badene på lørdager og søndager

Helse og sosial
•Pilotprosjekt «Bedre hverdagsliv på sykehjem» på Manglerudhjemmet, Sofienberghjemmet, Økernhjemmet og Fagerborghjemmet.
•20 mill. til velferdsteknologi
•3 millioner til treningstilbud på eldresentere
•5 millioner kroner til trivselsskapende tiltak på sykehjem
•Mottak av 520 flyktninger, i tråd med IMDIs forespørsel
•Økt ramme for tilskudd til frivillige, tilsammen 99,9 mill. (økt med ca. 15 mill.)
•Gjenåpning av vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep

Byutvikling og bymiljø
•40 mill over to år til Nedre Foss park
•Digitalisering av byggesaksarkivet, 10 mill.
•Deler av Hovinbekken gjenåpnes
•Etablering av Teglverksdammen på Hasle, åpning i 2015
•8 mill. til nærmiljøinvesteringer
•Forsøksprosjekt med kildesortering i parker

Trygghet
•Ordningen med Oslovakter videreføres. Grünerløkka, Tøyen og Grønland prioriteres.
•Doblet satsning på belysning i sentrum, 135 mill. i økonomiplanperioden
•Videreutvikling av trygghetsindeksen og en egen trygghetsapp, 1,5 mill.
•Nattkollektivtilbudet utvides, spesielt i bydelene Günerløkka, Sagene, Nordre Aker og Søndre Nordstrand
•6 mill. ekstra til Brann- og redningsetaten til økt bemanning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**