Budsjett 2015: Grønt byliv

Byrådet vil bevare dagens parker og grøntområder, og etablere nye, gode friområder i byen. – Etablering av gode nærmiljøanlegg i hele byen er en viktig oppgave, og byrådet vil i 2015 sette av 8 mill. til nærmiljøinvesteringer. I 2015 vil arbeidet med å lage en ny park ved Nedre Foss starte, og byrådet foreslår å sette av totalt 40 mill kr. til dette arbeidet, sier miljøbyråd Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstres gruppeleder Odd Einar Dørum mener arbeidet med å styrke Oslos blågrønne profil er spesielt viktig i en by som vokser.

Odd Einar Dørum

Foto: Silje Helene Lund

– Venstre har så lenge jeg har engasjert meg i partiet vært brennende opptatt av miljø både i stort og i smått. Det er viktig å ha med begge perspektivene, slik at vi kan sørge for at Oslo tar sin del av klimakuttene, samtidig som vi fortsetter å være en by med god tilgang på natur, friområder og grøntarealer. Folk i byen skal vite at for Venstre er det avgjørende viktig å levere resultater både innen for bærekraftig transport, og byfolks tilgang til fjorden, marka og byparkene. Det er mange gode formål som slåss om plassen i en tett by som Oslo, og Venstre står på den grønne siden i disse diskusjonene. Derfor er det gledelig at byrådet vil gjenåpne Hovinbekken og Teglverksdammen på Hasle i 2015, sier Dørum. Han er dessuten spesielt glad for at byrådet vil fortsette arbeidet med å legge til rette for bier og humler i byen.

– Byrådet sier at drift av kommunens parker og friområder skal baseres på miljøvennlige metoder, med blant annet økt bruk av sommerblomster og blomstrende trær som er attraktive for humler og andre pollinerende insekter. Dette er blant de tiltakene som kan høres små ut, men som i virkeligheten er svært viktige for fremtiden. Jeg har over tid blitt klar over hvor viktige de pollinerende insektene er for miljøet, og jeg er glad for at også byrådet tar på alvor den store utfordringen bie- og humledød utgjør. Her kan byene virkelig gå foran med et godt eksempel, og det er Oslo godt i gang med, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**