Budsjett 2015: Trygg by for alle

Byrådet har lagt frem sitt forslag for budsjett for 2015. – Vi foreslår å styrke trygghetstiltakene i byen på mange områder, blant annet med en storsatsning på trygg skolevei, bedre belysning og økt bemanning i brann- og redningsetaten. Det er viktig at folk føler at de er trygge i Oslo, og det vil byrådet arbeide for, sier byråd for miljø og samferdsel Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Leder i Oslo Venstre, Espen Ophaug, mener at byrådet forslag vil bidra til å øke både den reelle og den opplevde tryggheten i byen.

Espen Ophaug

Foto: Hans Andreas Starheim

– Fra 2015 vil byrådet mer enn doble satsingen på belysningsplanen, og områdene Lindstows by, Rådhusplassen, Kvadraturen, Møllergata, Spikersuppa, Pilestredet og Sehesteds plass vil bli prioritert. Totalt settes det av 135 mill. kr. i økonomiplanperioden 2015-2018. Det er et stort løft for et område som mange opplever som utrygt, og hvor dessuten svært mange oppholder seg til alle døgnets tider, sier Ophaug. Han er også tilfreds med at Oslovakt-ordningen, som Venstre fikk gjennomslag for å innføre i 2011, skal videreføres med Grünerløkka, Tøyen og Grønland som prioriterte områder.

– I tillegg utvides nattbusstilbudet flere steder i 2015, blant annet i bydelene Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker og Søndre Nordstrand. Dette er et viktig trygghetstiltak, men også et viktig bidrag til at kollektivtilbudet i Oslo blir stadig mer attraktivt, sier Ophaug.

Trygt å ferdes i byen
Julianne Ferskaug, nestleder i bystyrets helse- og sosialkomité, understreker at trygghet handler om mange ting, blant annet at det skal være trygt for alle å komme seg dit man skal. Det gjelder spesielt barn og unge som skal til skolen. – Byrådet foreslår å øke satsingen på trygge skoleveier fra 8,5 mill til 20 mill. i 2015. Dette vil øke tempoet og omfanget i arbeidet med sikring av skoleveier. Dette er spesielt viktig for de som går på skole i trafikkbelastede områder, sier Ferskaug.

Julianne Ferskaug

Foto: privat foto

Byrådet foreslår å gjennomføre tiltak for å øke tryggheten på skoleveien ved Berg skole, Bogstad skole, Den tyske skole, Grefsen skole, Ljan skole, Slemdal skole, Skøyen skole og Sørkedalen skole. I tillegg vil byrådet ferdigstille en fullstendig gjennomgang av alle skoleveier i byen i løpet av 2015, som vil legge grunnlaget for ytterligere trafikksikkerhetstiltak fremover.

Byrådet styrker også brannberedskapen i 2015 gjennom å ansette flere røykdykkere og oppgradere materiell. Tilsynet med gamle bygårder og særskilte risikoobjekter med fare for tap av mange menneskeliv skal styrkes.

– Byen har satset mye på trygghet de senere årene, og en viktig del av dette er at vi får en oversikt over hvilke områder som oppleves som utrygge. Der er arbeidet med trygghetsindeksen viktig, sier Ferskaug. Byrådet foreslår å sette 1,5 mill. til utvikling av trygghetsindeksen og en egen trygghetsapp i 2015. – Dette gir befolkningen mulighet til å melde fra om steder som oppleves utrygge, og gir kommunen mulighet til å målrette innsatsen dit det er viktigst. Samarbeid mellom de som ferdes i byen og de som har ansvaret for vedlikehold og utforming av det offentlige rom gir et godt grunnlag for å utvikle byen i en triveligere og tryggere retning, avslutter Ferskaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**