Byrådets forslag til budsjett 2015 — Satsning på oppvekst, miljø og frivillighet

Byrådet i Oslo har i dag lagt frem sitt forslag til budsjett for 2015. – Budsjettforslaget prioriterer i stor grad fremtiden, altså barn, unge og miljø. Jeg er spesielt glad for å kunne foreslå et løft for bibliotekene i byen, sier byrådets nestleder Hallstein Bjercke. Totalt foreslår byrådet et driftsbudsjett på 49,8 mrd og et investeringsbudsjett på 36,3 mrd frem mot 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I byrådets budsjettforslag styrkes kollektivtilbudet med 49 millioner kroner, mens skolebudsjettet styrkes med 312,7 millioner kroner. I tillegg foreslår byrådet å tilbakeføre 119 millioner kroner til bydelene, som har ansvaret for blant annet barnehagene og eldreomsorgen i Oslo.

Hallstein Bjercke

Foto: Privat

– Oslobudsjettet er fremdeles stramt, ikke minst fordi vi må investere tungt i skoler, barnehager og infrastruktur for å møte den historiske befolkningsveksten Oslo opplever. I år har kommunen imidlertid fått et økt handlingsrom, i hovedsak på grunn av nedgang i budsjetterte pensjonsutgifter. Det gir oss mulighet til å reversere en del av kuttene til bydelene og skolen som ble vedtatt i budsjettet for 2014, sier Bjercke.

Bærekraftig transport
I budsjettforslag for 2015 er satsing på kollektivtransport og sykkel blant de viktigste tiltakene.

Guri Melby

Foto: Sveinung Bråthen

– I kollektivtrafikken foreslår vi en satsing som vil gi flere avganger på buss og t-bane, utvidet nattbusstilbud, fortsatt lav pris på månedskort og videreføring av arbeidet med å gjøre bussparken utslippsfri. I tillegg vil byrådet bygge ut nye og mer trafikksikre sykkeltraseer, og prioritere godt vintervedlikehold, flere sykkelparkeringsplasser i sentrum og ved kollektivknutepunkter, samt starte planleggingen av minst ett stort parkeringsanlegg for sykkel under tak, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby.

Les mer om kollektiv- og sykkelsatsningen i budsjettforslaget
Osloby skriver om hva kollektivsatsningen betyr for de reisende og om hvordan byrådet vil gjøre det bedre å sykle i byen.

Satsning på lokalbibliotekene
Bibliotek har vært et satsingsområde for Venstre i byråd. Biblioteksmeldingen som behandles i disse dager stiller høye krav til budsjettforslaget. — Nå starter vi innsatsen for å følge ord med handling, i fireårsperioden 2015-2018 settes det av 16,1 millioner ekstra til nye satsinger i bibliotekfilialene. Pengene går blant annet til ny barnefilial på Tøyen, selvbetjent åpningstid på 2 nye filialer hvert år, oppgradering av Grünerløkka bibliotekfilial, innføring av boksikring og selvbetjeningsautomater ved to resterende bibliotekfilialer, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke.

Bibliotekets driftsrammer er i tillegg fra 2015 utvidet med 13 millioner til en generell styrking av filialnettverket, drift av Tøyen barnefilial, utvidelse av prosjektet Lesefrø til å omfatte hele byen og utvikling av ny modell for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek.

Les mer om kultur i budsjettforslaget
Dagsavisen skriver om bibliotekssatsningen i budsjettforslaget

En god by å være ung i
-Venstre er opptatt av å sikre godt samarbeid mellom skoler, næringsliv og fagmiljøer. Alle elever fortjener en spennende skolehverdag og opplæring av høyeste kvalitet. Edvard Munch videregående skole blir nå et flaggskip innen design, håndverk og utøvende kunst. I tillegg åpner Ullern OCCI med videregående skole som skal knyttes opp mot forskning og næringsliv, sier leder i Oslo Venstre, Espen Ophaug. Han er også glad for at byrådet har ambisjoner om å øke antallet lærlingeplasser i Oslo, og har styrket avsetningen til dette med 8 millioner i 2015

Espen Ophaug

Foto: Hans Andreas Starheim

– I Oslo skal det etableres 355 nye læreplasser årlig, og Venstre mener det er på tide at Staten kommer etter. I dag er det private næringslivet mye bedre på å ta inn lærlinger enn staten, og det er på tide at staten går foran og tar ansvar. Statlige virksomheter kan tilby læreplasser innenfor mange av de yrkesfaglige studieretningene slik vi gjør i Oslo, det står bare på politisk vilje, sier Ophaug.

Les mer om skole- og barnehage i budsjettforslaget

Et historisk idrettsbudsjett
Venstres gruppeleder Odd Einar Dørum mener byrådet med sitt budsjettforslag legger opp til et løft for Oslo-idretten som særlig vil komme barn og unge til gode. – Idrett er en viktig del av oppveksten til svært mange barn og unge over hele byen, og bidrar til samhold, trivsel og folkehelse. Da må tilbudet også være på plass. Jeg er glad for at byrådet prioriterer idrett så høyt i årets budsjettforslag, og ikke minst at breddeidretten er tilgodesett med mange nye anlegg og nødvendige oppgraderinger, sier Dørum. Han har lenge vært engasjert i den uorganiserte idretten, som stadig tiltrekker seg flere utøvere.

Odd Einar Dørum

Foto: Venstre

– Jeg har brukt litt tid på å snakke med og ikke minst se på skaterne som holder til i byen, og er imponert over innsatsen og ferdighetene de kan fremvise. Byen skylder på mange måter skaterne et skikkelig tilbud, og med etableringen av Voldsløkka skatehall vil skatemiljøet i Oslo få en etterlengtet oppsving, avslutter Dørum

Les mer om den historiske idrettsatsningen
Les også Oslobys omtale av idrettsbudsjettet

Økt tilskudd til frivillige
Byrådet foreslår å øke rammen for tildeling av tilskudd til frivillige både innen helse- og sosialsektoren og for kulturlivet.

Julianne Ferskaug

Foto: privat foto

– Frivillige organisasjoner og andre engasjerte mennesker gjør en uvurderlig innsats på mange områder i byen. De bidrar til folkehelse og aktivisering, møter mange av byens mest utsatte borgere med varme og omsorg der de befinner seg, og de underholder og utfordrer oss som bor i byen gjennom en rekke kulturarrangementer. Jeg er veldig glad for at byrådet tar det viktige arbeidet som gjøres av frivillige ildsjeler på alvor og støtter opp under det med økte beviligninger, sier nestleder i Helse- og sosialkomiteen Julianne Ferskaug.

Osloby skriver om gjennomføring av belysningsplanen og dittOslo skriver om styrking av brann- og redningsarbeidet i Oslo.
Les også om grønt byliv i budsjettforslaget
Se oversikt over de viktigste tallene i budsjettet

•Les også omtale av budsjettforslaget hos NRK Østlandssendingen, Osloby og dittOslo Nettavisen.

Last ned byrådets budsjettforslag fra Oslo kommunes nettsider. Budsjettet skal vedtas i bystyret 11. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**