Vil du stå på liste for Venstre?

Vi vil ha deg med på laget til kommunevalget i 2015. Gi beskjed til nominasjonskomiteen uavhengig av om du har ambisjoner om å bli folkevalgt eller vil vise din støtte gjennom å stå på listen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Buskerud Venstre Lokalpolitisk nettverk valg 2013

Foto: Tove Hofstad

Ta kontakt med leder i nominasjonskomiteen, Marianne Arctander, på E-post :[email protected]

– Venstre vil ha deg med på liste til kommunevalget i 2015. Sammen skal vi få til et løft for skole, miljø, verdiskaping og velferd i hele landet, sier Venstres leder, Trine Skei Grande.

Hvorfor vil vi ha deg med på laget?
Vi spør deg om å stå på Venstreliste fordi vi
har tillit til deg, det du gjør og det du står for
vil bygge et lag av ulike mennesker som brenner for ulike saker
lokalpolitikken trenger nye og engasjerte mennesker
mener du vil gjøre vår liste mer tiltrekkende for velgerne

Hva vil det si å stå på liste?
Det å stå på liste betyr at
du viser offentlig at du mener Venstres verdier og saker er viktige for lokalsamfunnet
du har muligheten til å bli folkevalgt
du er med på å bidra til at flere viser engasjement for stedet du bor og det som skjer i lokalsamfunnet

Vi trenger både deg som ønsker å bli folkevalgt og deg som vil vise din støtte gjennom å stå på listen.

Hva er det å være folkevalgt?
De folkevalgte er med på å ta beslutninger som påvirker skole, miljø, verdiskaping og velferd i kommunen vi bor i. I Venstre ser vi på det å være folkevalgt som en ombudsrolle. Det betyr at en folkevalgt

lytter til personer, organisasjoner og bedrifter
tar opp de utfordringene folk vil løse
er med på å skape et lokalsamfunn bygd på tillit mellom politikere og velgere

Folkevalgte møter i kommunestyret ca én gang i måneden. I tillegg kan man bli valgt inn i ulike utvalg og styrer som har ulik møtefrekvens. Der er oppgaven å få gjennomslag for Venstres program i samarbeid med de andre politikerne og skape gode løsninger til det beste for folk og miljø.

Dersom du ønsker det har Venstre flere tilbud om skolering: Jevnlig tilbyr vi "Venstreskolen" som er en innføring i Venstres politikk, organisasjon og verdier. Vi har lokalpolitiske nettverk i hele landet der det gis innføring i Venstres hovedsaker, valgkamp og det å være folkevalgt. I tillegg er Venstres møter i lokal- og fylkeslagene åpne for alle som ønsker å være tilstede.

Vår politikk
Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskets personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre.

Vi mener at kommunene må legge til rette for skoler og barnehager der dyktige voksne har tid, kompetanse og ressurser til å ta vare på barna våre.
Venstre vil ta Norge i en miljøvennlig retning. Våre lokallag arbeider for å ta vare på naturen og å gjøre det enklere for innbyggerne å ta grønne valg.
Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper verdier i lokalsamfunnet.
Venstre i hele landet er opptatt av fattigdom, psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. De som trenger hjelp skal få det, og vi må drive mer med forebygging slik at flere fanges opp tidlig.

Venstre er en pådriver for en åpen kommune der innbyggerne blir lyttet til pengene brukes fornuftig og der det er liten avstand mellom innbyggerne og kommunen.

Hurum Venstre jobber for tiden med programmet for kommunevalget 2015:
Har du innspill til programmet og saker Venstre bør jobbe for? Kontakt lokallagsleder Anne Sofie Riseng på E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**