Budsjett 2015: Kulturtilskudd til nyskaping og videreføring

I dag legger kulturbyråd Hallstein Bjercke frem sitt forslag til hvordan kulturtilskuddene skal fordeles i 2015. Tilskuddene er økt med 5 millioner kroner fra i fjor. – Økte tilskudd gjør det mulig både å satse på nyskaping, og å videreføre støtten til de mange gode kulturtilbudene som fikk støtte i fjor, sier Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tilskuddslisten inneholder en økt satsing på de uavhengige teateraktørene og på annen scenekunst.

Kultur, teater

Foto: Microsoft

•Det Andre teateret økes med 450 000 kr til 750 000 kroner
•Kompani Camping foreslås inn med 500 000 kroner
•Oslo Teatersenter og Rampelysfestivalen økes med til sammen 250 000 kroner til 1 750 000 kroner
•Oslo kommune tar over statens tidligere finansiering av Black Box Teater og Nordic Black Theatre. I tillegg økes de hver med 100 000 kroner. De ender dermed opp med støtte på hhv. 11 milioner og 2,45 millioner kroner.
•Grusomhetens Teater økes med 100 000 kroner til 300 000 kroner
•Minkens barne- og ungdomsteater og Østensjø barne- og ungdomsteater foreslås støttet med 100 000 kroner hver

Foreslår støtte til Litteraturhuset
Byråden foreslår også å støtte Litteraturhuset med 2,5 millioner kroner. — Litteraturhuset er en berikelse for byen, og jeg lovet i fjor å gjøre en ny vurdering av tilskuddet i år. Nå har vi klart å finne rom til en økning på kulturbudsjettet for 2015. Blant annet får Deichmanske bibliotek 13 millioner kroner i økte driftsmidler hvert år fremover, og kulturtilskuddene økes med 5 millioner kroner. Litteraturhuset er et godt supplement til biblioteket, og jeg foreslår at de får 2,5 millioner kroner på driftsbudsjettet neste år, heldigvis uten at det behøver å gå ut over satsingen på innovasjon og nyskaping, sier Bjercke.

Hallstein Bjercke

Foto: nyebilder.no

Vil redde Christian Radich
Tilskuddet til Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich foreslås økt med 500 000 kroner fra 2014. — Christian Radich er både en viktig institusjon og en del av norsk kulturarv. Byrådet vil gjerne bidra til redde Christian Radich nå som Sjøforsvaret har kuttet dem ut. Nå regner jeg med at også Staten kommer på banen, sier Bjercke.

Støtte til nye aktører
Noen av de nye aktørene og tiltakene som foreslås støttet i 2015, fikk i 2014 løpende tilskudd, eller tilskudd til innovasjon og nyskaping innen kultur. Dette gjelder blant annet Grønnskjerm, som kobler filmstudenter og unge filmskapere sammen med både publikum og fagfolk som kan gi profesjonell og konstruktiv kritikk. Et annet eksempel er Fellesverkstedet, som har som formål å gi kunstnere tilgang til profesjonelt utstyr og assistanse som de ikke har plass eller økonomi til å skaffe seg hver for seg.

Noen av de som er foreslått som nye mottakere av driftstilskudd er:

•Grønnskjerm – 100 000,-
•Stiftelsen Edvard Munchs atelier (Ekely) – 200 000,-
•Stiftelsen Akershus Festning for kunst og kultur (Akershusfestlighetene) – 100 000,-
•Global Oslo Music – 150 000,-
•ROCKSLO – 150 000,-
•Sinsen kulturhus, Schous plass scene – 200 000,-
•Fellesverkstedet – 500 000,-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**