Ivar Bergundhaugen og Emma Lind innstilt som listetopper

Nominasjonskomiteen i Kristiansand Venstre har lagt frem sin innstilling til de første 10 plassene på valglisten til lokalvalget i 2015. Som ordførerkandidat på topp foreslår komiteen Ivar Bergundhaugen. Han er til daglig offiser i Luftforsvaret og har politisk erfaring fra verv i i partiorganisasjonen i Venstre. På andre plass foreslås Emma Lind, som er forsker ved Universitetet i Agder. Hun er tidligere styremedlem i Kristiansand Venstre. Komiteen innstiller på at 5 kandidater forhåndskumuleres. Mandag 6 oktober er det presentasjonsmøte for kandidater som er innstilt, eller som ønsker å lansere kandidatur. Nominasjonsmøtet er lagt til mandag 3. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ivar Bergundhaugen

Foto: Jan Kløvstad

Dette er nominasjonskomiteens innstilling til de første plassene på valglisten. Forhåndskumulerte står med uthevet skrift:

1. Ivar Bergundhaugen
2. Emma Lind
3. Eli van der Eynden
4. Petter Benestad
5. Lorentz Juell Bøksle Gjessing

6. Morten Leuch Elieson
7. Solveig Toreid Knudsen
8. Knut Owing
9. Jan Edvard Næss Jerstad
10. Torunn Sandvand

Kort om ordførerkandidaten:
Ivar Bergundhaugen
Født: 1973
Bosted: Tveit
Yrke: Offiser
E-post: [email protected]
Mobil: 909 95 424

Politisk erfaring
Ivar har vært medlem av Venstre siden 2007. Han har hatt forskjellige verv i Venstre, bl.a. som nestleder i Kristiansand Venstre.

Politiske interesser
Ivar mener det er viktig med et bredt og helhetlig politisk engasjement med grønn vekst som fellesnevner, men brenner likevel litt ekstra for samferdsel, miljøspørsmål og byutvikling.

Kort om andrekandidaten
Emma Lind
Født: 1979
Bosted: Fagerholt
Yrke: Forsker/stipendiat
E-post: [email protected]
Mobil: 480 10 531

Politisk erfaring
Emma har vært medlem i Venstre siden 2010. Hun sitter i styret i Kristiansand Venstre.

Politiske interesser
Emma har de siste årene arbeidet mye med kulturbasert næring. Hennes hovedinteresseområder er næringspolitikk, kultur og oppvekstsvilkår.

3. plass
Eli van der Eynden (27)
Eli er kjent for mange som lokal musiker og kulturpersonlighet. Hun studerer journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Elis hovedengasjement er rundt kultur og miljø.

4. plass
Petter Benestad (63)
Petter er tidligere kinodirektør i Kristiansand. Hans hovedfokus vil være på byutvikling og kultur.

5. plass
Lorentz Gjessing (18)
Lorentz går siste året på KKG og er nestleder i Vest-Agder Unge Venstre. Hans største engasjement er miljø og kampen for de svake i samfunnet.

Endelig nominasjon til listen skjer på nominasjonsmøtet 3.november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**