Kommunereformen

Sandefjord, Andebu og Stokke kommune er godt i gang med samtaler rundt prosessen. Sandefjord Venstre er positive til en ny kommunereform. Men vi synes også det er viktig at vi får vite hvilke oppgaver som skal overføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Alle gruppelederne er invitert på en samling til Oslo sammen med ordfører og rådmann. Her vil vi få en grundig orientering om prosessen og videre fremdrift. Kommunalministeren vil også delta.
Sandefjord Venstre er opptatt av at prosessen er åpen og inkluderende . Dessuten synes vi det er viktig at vi nå får vite hvilke oppgaver slike storkommuner skal ha. Det er viktig at denne reformen fører til en styrking av lokaldemokratiet og at staten gir fra seg oppgaver og makt. Det er også viktig at det fører til en overføring av statlig arbeidsplasser til fylker og kommuner.

Sandefjord Venstre kommer til å følge denne prosessen tett – og har allerede sittet som observatør i et av forhandlingsmøtene.

Akkurat det synes vi flere burde gjøre! Møtene er åpne for alle og flere burde være engasjert i en så viktig sak. Derfor har vi tatt det opp med administrasjonen at disse møtene averteres under politiske møter slik at det blir kjent for innbyggerne også.

[link#https://publish.www.venstre.no/inc/templates/oppslag/edit.php?article=55292&photo=57394]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**