Nominasjon i Kristiansand Venstre

Nominasjonsprosessen foran neste års valg er i gang. Det avholdes nominasjonsmøte 3. november kl. 18.00. Møtet holdes i Sparebanken Sørs lokaler. Nominasjonsmøtet velger den endelige listen for Kristiansand Venstre. Allerede 6. oktober kan du treffe de øverste listekandidatene på et åpent presentasjonsmøte. Les mer om begge møtene i denne saken.

Det inviteres også til presentasjonsmøte for kandidater mandag 6. oktober kl. 1800. Dette avholdes samme sted som nominasjonsmøtet. Dette møtet er åpent for alle interesserte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kort om presentasjonsmøtet 6. oktober kl. 18.00
På presentasjonsmøtet den 6. oktober vil alle kandidater til de ti øverste plassen på valglisten få anledning til å presentere seg og fortelle hvorfor de ønsker å stille til valg for Venstre. Dette gjelder både kandidater som er innstilt, og eventuelle kandidater som ønsker å utfordre innstillingen. Vi ber om at kandidater som vil lansere sitt kandidatur på dette møtet gir beskjed om dette i forkant, de vil da få utlevert noen punkter det er ønskelig at de er innom i sin presentasjon. Alle kandidater som ønsker å stille vil også få muligheten til å presentere seg på våre internett- og Facebook-sider. Ta kontakt med leder på [email protected] dersom du ønsker dette.

Kort om nominasjonsmøtet 3. november kl. 18.00
Nominasjonsmøtet velger kandidater til Kristiansand Venstres valgliste og avgjør antall forhåndskumulerte kandidater. Alle medlemmer i Kristiansand Venstre har tale-, forslags- og stemmerett på møtet. Det er en forutsetning at medlemskontingenten for inneværende år er betalt. Medlemskap er ikke et formelt krav for å velges som kandidat, men alle kandidater må være valgbare ved valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**