Strutsepolitikk

Vågan Arbeiderparti fikk på mandagens kommunestyremøte resten av opposisjonen og Rødt med på at Vågan kommune skal stikke hodet i sanden og håpe at prosessen med å se på kommunestruktur i Norge skal gå over. Dette er på den ene siden overmåte navlebeskuende. På den andre siden er det fryktelig dumt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vågan er strategisk plassert i den debatten og de forhandlingene som skulle komme. Vi er en av de største kommunene i regionen — og vi er slik plassert geografisk at vi kunne forhandle både med de andre lofotkommunene i vest og med Lødingen og Hadsel i øst. Alle ville ha oss med. Det gir forhandlingsmakt og mulighet til å sette viktige premisser for det som eventuelt ville blitt resultatet.

Det kommunestyret vedtok i går er at Vågan melder seg ut av hele prosessen og dermed sier fra seg all forhandlingsmakt. Det er en reell risiko for at resultatet blir tvangssammenslåing, uten at Vågan har fått være med på å avgjøre noen av premissene for en ny kommune.

Vågan er ikke og bør ikke være seg selv nok. Vi har en rekke felles interesser og utfordringer med våre nabokommuner — blant annet de store infrastrukturinvesteringene vår region står ovenfor. Nedkorting av E10 og felles storflyplass på Gimsøy vil kunne knytte oss sterkere sammen, gi oss et felles arbeidsmarked og gjøre oss sterkere utad.

Ved å melde oss ut av denne prosessen sender vi et tydelig signal om at vi ikke ønsker å samarbeide med resten av regionen vår. Kranglinga fortsetter. Det vil ikke bli enklere å få til storflyplass eller ta tak i andre felles utfordringer i Lofoten etter dette.

Ap, SV, Sp og Rødt stikker hodet i sanda og håper det går over. Det gjør ikke det. Det eneste som skjer er at vi nå har meldt oss ut av prosessen og ikke lengre vil ha noen innflytelse over resultatet. Det er et stort demokratisk problem.

Dette en sak som vil ha stor betydning for hvordan framtiden blir for oss som bor i Lofoten. Jeg mener derfor det påhviler oss alle et stort ansvar for å rette opp mandagens blemme. Vågan Venstre vil arbeide for å løfte saken opp til ny debatt, og jeg har et håp om at opposisjonen og Rødt vil bli med på å løfte hodet og se litt videre enn det vi ofte har til vane her på berget. Framtidens Vågan og Lofoten fortjener at vi i alle fall har folkeskikk nok til å snakke med naboene våre.

Gaute Wahl
Vågan Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**