Gruppemøte i Sandefjord Venstre 24.november

Neste gruppemøte finner sted 24.11.2014 – kl. 18.00 på Møterom 1 – Rådhuset. Kl. 17.00 er vi invitert til en gjennomgang av budsjettet sammen med de andre gruppene i Bystyresalen. Rådmannen og etatsjefer orienterer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dere finner sakskartet på Sandefjord Kommunes nettsider.

Trykk på denne linken

Trykk på Politikk og Bystyret – dato – her kommer alle dokumentene til møtet opp.

VELKOMMEN TIL ALLE MEDLEMMER!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**