Venstre vil la pendlere ta flytoget

Venstre vil undersøke om det er mulig å la pendlere få ta Flytoget når det har ledig kapasitet. – Det er for dumt at Flytoget går nesten tomt når pendlerne står og venter, sier Rebekka Borsch, gruppeleder i Røyken Venstre og fylkesleder i Buskerud, til Dagsavisen Fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Abid Q. Raja

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Hun er selv pendler og vet hvor frustrerende det kan være å stå på perrongen og fryse mens halvtomme flyt- og suser forbi.

Derfor er Borsch glad for at hennes partifelle på Stortinget, Abid Raja fra Akershus, nå har tatt saken opp med samferdselsministeren. Raja har sendt spørsmål til statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) om hva han vil gjøre for å utnytte kapasiteten på jernbanen vest for Oslo mer effektivt.

– Venstre ønsker å undersøke om det er mulig å få pendlere over på Flytoget når det kjører med ledig kapasitet. Det er på tide at vi tenker nytt rundt hvordan vi kan bruke togtilbudet på en best mulig måte. Rundt hele Oslo er det behov for økt kapasitet og økt tilbud på jernbane. Vest for Oslo har flytoget flere ruter som til dels går med lite belegg. Disse rutene er ikke åpne for lokaltrafikk, mener Borsch og Raja om dagens situasjon.

Rebekka Borsch, 2012

Foto: privat

Det hadde vært nyttig om statsråden redegjorde for hvilke utredninger som ligger til grunn for bruken av kapasiteten vest for Oslo til dette formålet, og om statsråden kan tenke seg å ta et initiativ til å bruke denne kapasiteten annerledes, skriver Raja i sitt spørsmål til Solvi-Olsen.Dette vil kunne hjelpe mange pendlere som drar inn til Oslo fra blant annet Drammen, Røyken, Lier og Asker, sier Borsch.

Hun mener at dette kan avlaste togtrafikken og gjøre pendlernes hverdag enklere. Hvordan det skal løses i praksis, har imidlertid ikke Venstre helt svar på ennå. – Kanskje kan Flytogets personale se an kapasiteten.

Hvis det fullt, kan ikke pendlerne gå på. Men vanligvis er det god kapasitet på Flytoget, mener Borsch.

– Dette vil ikke koste noe ekstra, og det er forhåpentligvis noe det er mulig å få til ganske raskt. Jeg er veldig spent på svaret fra samferdselsministeren. -Han er jo en fyr som liker å tenke nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**