Honnør til Hagaløkka

Asker Venstre har fulgt Hagaløkka skole med beundring i alle år, og vi har vært bekymret for den utviklingen som har vært i Borgensonen i det siste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hagaløkka skole har fått kritikk i Budstikka i flere oppslag i midten av september. I formannskapsmøtet 16. september stilte Venstre flere spørsmål til rådmannen. Vi ville ha rådmannes og skoledirektørens framleggelse av situasjonen, i tillegg til det som kom frem fra noen tydelige foreldre. Vi opplevde at Budstikka hadde omtalt skolesituasjonen og skolens ledelse på en svært ensidig måte.

Vi satte pris på både informasjonen og innholdet i skolens prosjektplan, som ble presentert i formannskapet. Vi har alltid jobbet for mer ressurser og forståelse for en god integrering, og ikke minst norskopplæring for barnas foresatte og en reell trygghet og god læring for alle elevene. Det tok vi også opp i mitt (gruppeleders) gjensvar til rådmannen.

Nå har rådmannen bla tatt inn våre ønsker om styrket norskopplæring for voksne, styrket helsesøstertjeneste og styrket lærerressurser i neste handlingsplan. Det er meget bra! Vi vil også følge på med mer satsing på breddeidrett og evt mer lærerressurser.

Asker Venstre opplever ikke situasjonen så negativ som Budstikkas journalist og Fremskrittspartiets kommentarer, som ble referert. Det politiske må ta større ansvar for det helhetlige oppvekstmiljøet, men vi må også ha tillit til våre beste skoleledere.

Ingvild Tautra Vevatne
Gruppeleder og i formannskapet for Venstre

Saken er nærmere omtalt i Budstikka 16.9: -Avviser Hagaløkka kritikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**