Bjørn Lindvig ny kommunestyrerepresentant for Venstre

Det er blitt rokkeringer i Venstres kommunestyregruppe etter at Geir Stave har flyttet fra Hurum. Dette medfører at Bjørn Lindvig blir ny folkevalt for Venstre og Merete Haug rykker opp som 1. vara.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Geir Stave har fått innvilget fritak fra verv på grunn av flytting ut av kommunen. Bjørn Lindvig (71) er nå kommunestyrerepresentant.

Stave har hatt følgende verv:
Medlem av kommunestyret
Medlem av Planutvalget
9. varamedlem til formannskap
Personlig vara til valgkomiteen

I tillegg til at Bjørn Lindvig er blitt fast kommunestyrerepresentant, så er han blitt 9. vara til Formannskapet og personlig vara for Gunn-Torill Homme Mathisen i valgkomiteen.

Les mer om Bjørn Lindvig her

Bjørn Lindvig, tredjekandidat for Venstre i Hurum

Foto: Finn Dale Iversen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**