Få SKAP på plass!

PRESSEMELDING:
Agder Venstre gir klar beskjed til Venstres stortingsgruppe:
Initiativet til den nye folkehøyskolen SKAP i Mandal må prioriteres i høstens budsjettforhandlinger!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Agder Venstre er landsdelens eneste fylkesparti som dekker begge Agderfylkene.
Styret i Agder Venstre har hatt møte i dag onsdag 8. oktober. " —Vi mener at det er veldig beklagelig at regjeringen ikke har funnet midler til dette gode prosjektet i deres forslag til statsbudsjett," uttaler styreleder Torunn Sandvand. "-Dette er spesielt påtakelig sett på bakgrunn av de positive signalene som ble gitt av de blå-blå partiene i valgkampen i fjor."

SKAP-FOLKEHØYSKOLE-UNIVERSITETET I AGDER

SKAP er et veldig godt forslag, som peker mot en løsning for mange av de viktigste utfordringene i landsdelen vår. Det er helt unikt at initiativet til en ny folkehøyskole kommer fra et samlet næringsliv i en region. Universitetet i Agder har gitt full støtte, og har pekt på at SKAP vil gi veldig god synergi med universitetets Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

Trine Skei Grande om kunnskap

En ny kreativ folkehøyskole vil være et viktig bidrag til å møte de alvorlige levekårsutfordringene på Agder. Her vil vi kunne rekruttere og motivere ungdommer med kreative egenskaper, og sørge for at de vil bli gode deltakere i morgendagens næringsliv.

Venstre har tidligere tatt opp denne saken flere ganger i Stortinget, både i spørretimen og i merknader til inneværende års statsbudsjett.

Agder Venstre krever at SKAP i 2015 gis bevilgning på 1,5 millioner kr til planlegging av oppstart av en ny folkehøyskole i Mandal.

————————————————————————————

Torunn Sandvand Kristiansand Venstre

Foto: Eva Kvelland

For nærmere informasjon, kontakt fylkesleder Torunn Sandvand, telefon 46625640

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**