Venstre leverer i byråd

Det er med stor forundring vi leser Eduardo Da Silvas leserinnlegg i Nordlys fredag 3.oktober. Han beskylder Venstre for å vingle og for å ikke levere. Det er merkelig all den tid kritikken kommer fra en kommunestyrerepresentant som ikke var mer enn noen måneder for Arbeiderpartiet i denne perioden før han meldte seg ut, og som ikke har gjennomført noe politikk de siste tre årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen og Marie Fangel

Foto: Marius A. Hansen

Venstre har vært en del av det borgerlige byrådet siden byrådet kom til makten i 2011. Vi er stolte over mye av det gjennomslaget vi har fått og at Tromsø de siste tre årene har opplevd en fantastisk vekst og utvikling. Kommunen har vokst med nesten 3000 nye innbyggere og det har i 2013 blitt etablert dobbelt så mange nye bedrifter som i 2011. Det går bra med Tromsø, og det er det viktigste parameteret for oss politikere.

Venstres viktigste valgløfte lokalt og nasjonalt har vært å øke satsningen på kunnskap gjennom å satse på læreren. Vi er svært stolte over at byrådet har levert et lokalt lærerløft, og som nå følges opp av det borgerlige stortingsflertallet. Da de rødgrønne styrte var det 12-15 lærere som fikk lærerløft. Dette tallet er nå økt til 60 lærere som gjennom skoleåret 2014/15 får ta etterutdanning. Samtidig er det full fart på Venstres andre viktige skolevalgløfte; ny Sommerlyst skole.

Venstres andre viktige sak er miljø og miljøvennlig transport. Byrådet har hatt gleden av å gjennomføre Tromsømarka-prosjektet som har bidradd til rekordbruk av lysløypa på Tromsøya både vinter og sommer. Takket være det arbeidet som er gjort av Tromsø kommune blir det mer attraktivt for veldig mange mennesker å velge miljøvennlig, noe som også er Venstres mål. Venstre har også bidradd til at byrådets Tromsøpakke 3 er den mest miljøvennlige transportpakken i Tromsø noensinne og takket være denne går man i disse dager i gang med å bygge et nytt kollektivfelt fra sentrum til Breivika.

Før valget forsøkte Da Silvas daværende partikamerater i Ap å skremme med at kulturen kom til å dø dersom det ble borgerlig byråd med Frp. Fasiten er langt i fra Arbeiderpartiets skremselspropaganda, og i dag er det ingen tvil om at kulturlivet blomstrer i Tromsø. Det er dukket opp en rekke nye flotte festivaler som SMAK matfestival, Kulturnatta, Verdens beste barnefilmfestival og Polaria Music Fest. Alle med bidrag fra Tromsø kommune. Åpningstidene på bibliotekene vil i løpet av 2014 øke med 153% og være åpne fra kl 08 til kl 22 hver dag. Byrådet jobber også med opprustning av en rekke av byens kulturbygg samt realiseringen av det etterlengtede folkebadet på Templarheimen.

Da Silva harselerer i sitt leserinnlegg med at Venstre har fått til en ny skjenkepolitikk. Da Da Silva og Ap styrte kommunen innførte de stenging av ølsalget kl. 18 på hverdager i butikk og ga ikke klasse 3 (spritbevilgning) til nye skjenkesteder. Byrådet har avbyråkratisert skjenesøknadene og innført et enklere og mer oversiktlig regelverk med egen lokal forskrift og skjenkereglement. I dag styres skjenkepolitikken av tillit til gründere i stedet for rødgrønt smakspoliti. Dette har bidradd til at det er kommet en rekke nye spennende caféer, restauranter og kulturscener i Tromsø. Avisen iTromsø gikk så lang at de beskrev den nye skjenkepolitikken som «grepene som reddet utelivet i Tromsø» og politiet i Tromsø har gitt mye ros for den nye politikken.

Bakteppet for mye av politikken som byrådet har gjennomført er også at Tromsø kommunes økonomiske situasjon har blitt sterkt preget av bortfallet av de årlige 48 millionene i utbytte fra Troms Kraft. På en rekke områder har byrådet kommet med innsparingsforslag og nytenkning for hvordan Tromsø kommune kan drives smartere og mer effektivt. På byrådsavdeling for næring, kultur og idrett har vi i løpet av de tre siste årene redusert kostnadene med ca 15 millioner kroner av et totalbudsjett på ca 150 millioner kroner. Vi har klart å redusere kostnadene med 10 prosent samtidig som innbyggerne på mange områder får et bedre tilbud enn da vi overtok.

I nesten samtlige tilfeller har Ap og opposisjonen stemt mot byrådets innsparingsforslag. Det kan virke som om opposisjonen har en kronisk motstand mot å spare penger og tenke nytt. De er låst i gårdagens systemer, og det er denne strukturkonservativismen som gjør det uaktuelt for Venstre å bytte side i Tromsøpolitikken. Og om Da Silva lurte så er selvsagt også Venstre utålmodige for å få fortgang både når det gjelder Otium og ny E8

Byrådets plattform er ikke en ren avskrift av Venstres politikk, men har en helhet som peker i en klar liberal retning. Venstre har kun 2 av 43 kommunestyrerepresentanter, men vi har gjennom denne perioden vist at vi gjennom borgerlig samarbeid får til betydelig gjennomslag for vår politikk, og at Tromsø utvikler seg i en svært positiv retning.

Jonas Stein (V), byråd
Marie Fangel (V), gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**