Byråd Hallstein Bjercke i foreldrepermisjon

Byrådslederen har besluttet at Bjercke gis permisjon fra alle sine verv i byrådet med virkning fra og med mandag 13. oktober. Fra samme tidspunkt konstitueres byrådssekretær Anne Siri Koksrud Bekkelund (V) som byråd for kultur og næring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Byrådsleder Stian Berger Røsland har besluttet at byrådssekretær Anne Siri Koksrud Bekkelund fra og med mandag 13. oktober konstitueres som byråd for kultur og næring.
For den tid Koksrud Bekkelund er byråd oppnevnes gruppesekretær Karl Arthur Giverholt (V) som byrådssekretær for kultur- og næringsbyråden. Endringene skjer med bakgrunn i at byråd Hallstein Bjercke går ut i foreldrepermisjon frem til 16. februar 2015. I samme periode overtar byråd Guri Melby vervet til Bjercke som byrådets nestleder.

Anne Siri

– Jeg gleder meg veldig til å få jobbe videre med kulturen og næringslivet i Oslo, og er glad for å kunne bidra til å profilere byen og alt det spennende som skjer her. De viktigste sakene fremover blir byggingen av det nye Munchmuseet og hovedbiblioteket i Bjørvika, og å følge opp arbeidet med å lage et bedre bibliotekstilbud i hele byen, sier Koksrud Bekkelund.

– Med Anne Siri Koksrud Bekkelund får Oslo en kunnskapsrik og dyktig byråd som vikar for Hallstein Bjercke. Jeg er overbevist om at hun vil ivareta den viktige oppgaven som kultur- og næringsbyråd på en utmerket måte, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Anne Siri Koksrud Bekkelund er 31 år gammel. Hun er sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU og har en mastergrad i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet i Civita og Minerva, og har også jobbet i IT-bransjen. Koksrud Bekkelund kommer fra stillingen som byrådssekretær for Hallstein Bjercke.

-Kulturlivet i Oslo skal være mangfoldig, og jeg føler meg priviligert som får muligheten til å jobbe tett på alle de små og store aktørene som gjør Oslo til en av Europas fremste kulturbyer, avslutter Koksrud Bekkelund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**