Lokaldemokratiet er bærebjelken

Hurum kommunestyre behandlet Reguleringsplan for sandtaksområdet på Verket i sitt møte den 23. september. Der vedtok de to store partiene Høyre og Arbeiderpartiet reguleringsplanen mot alle de små partienes stemmer. Fellesforslaget til Venstre og Fremskrittspartiet om å ta innspill fra Verketbeboerne til følge og bevare litt mer av Svelvikryggen, ble nedstemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Svelvikryggen for noen år tilbake. Nå er den mindre.

Svelvikryggen for noen år tilbake. Nå er den mindre.
Foto: Tove Kristiansen

Fra den viktigste talerstolen i Hurum kommune uttaler Harald Wærpen (AP) at nabolag er inhabile og folkevalgte som lytter til argumentene til befolkningen er spekkhoggere og desperate stemmesankere, Ap er et parti står fast på sine forutfattede meninger. Og sist men ikke minst, Aksjonsgruppen Redd Sætre stoppet utviklingen i Sætre og jammen er ikke branntomtene i Sætre også deres skyld.

Folks engasjement for sitt nærmiljø stopper heldigvis ikke når stemmeseddelen er lagt i valgurnene hvert fjerde år. Noen ganger er politikernes innstilling på kollisjonskurs med de som er berørt av saken. For noen kan dette være ubehagelig, ja nesten truende. Det kan jo føre til, som i Sætresaken i 2007, at en nesten samlet befolkning reiste seg mot et nesten enstemmig kommunestyre.

Venstres syn på demokrati og åpenhet er et helt annet. Venstre vil ha debattene ut i det offentlige rom. Ja, som politikere må vi ofte ta større hensyn og se de store sammenehengene. Men vi vil alltid lytte til og ta på alvor berørte og engasjerte innbyggere. De har ofte satt seg grundigere inn i problemstillingene enn politikerne makter. For Venstre er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Hurum Venstre

Gunn-Torill Homme Mathisen
Hurum Venstre

Leserinnlegget er trykket Røyken og Hurums Avis 09.10.14

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**