Tone Margaret Anderssen ny gruppeleder

Tone Margaret Anderssen (bildet) er valgt til ny gruppeleder for Venstre i Larvik. Hun etterfølger Jan Villum som meldte seg ut av Venstre 27.09.2014 og som nå har valgt å stå som uavhengig representant i Kommunestyret og i de verv han som folkevalgt innehar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tone M. Anderssen

Foto: Privat

Venstres gruppe i Larvik kommunestyre er nå redusert til to.

•Hallstein Bast er varaordfører, sitter i Kommunestyret, Formannskapet og er utvalgsleder for Idrett- og kulturkomitéen.

•Tone M. Anderssen sitter i Kommunestyret og er medlem i Oppvekstkomitéen.

Venstre har ei aktiv varagruppe til Kommunestyret som sammen med øvrige partimedlemmer drøfter aktuelle politiske saker på gruppemøtene til Larvik Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**