Det handler om moms ikke toll!

Sandefjord Venstre jobber aktivt for at forslaget om øke “tollgrensen” til 500 kr. ikke skal få flertall i Stortinget. Dette handler om ulike konkurransevilkår for norske og utenlandske bedrifter! Norske bedrifter må betale moms fra første krone – mens utenlandske selskaper har fritak for moms!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Karin Virik

For Sandefjord kommune vil dette være svært alvorlig hvis dette blir vedtatt. Vi er størst på netthandel i Norge og det er snakk om flere hundre arbeidsplasser som står i fare. Det handler om at norske aktører må betale moms fra første krone mens utenlandske aktører får et generelt momsfritak! Norske aktører må betale miljøavgift – hvorfor må ikke utenlandske selskaper gjøre det samme?

For norske aktører vil dette medføre at de blir mer konkurransedyktige i Sverige og Danmark enn de blir i Norge!! Dette kan ikke være riktig? I Sverige er det moms fra første krone på all netthandel. Hvorfor er det ikke slik i Norge?

Venstre er opptatt av verdiskapning og små bedrifter – vi er også opptatt av like konkurransevilkår. Jeg håper derfor at vår stortingsgruppe ser disse problemene og i det minste går inn for å utrede dette spørsmålet nærmere.

Sandefjord Venstre jobber nå aktivt mot vår stortingsgruppe for at denne saken skal få en grundig og ordentlig behandling – slik at vi ikke står i fare for å true norske arbeidsplasser pga et populistisk utspill fra regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**