Nominasjonsmøte i Tromsø Venstre

Tromsø Venstre avholder sitt nominasjonsmøte lørdag 22. november kl. 1100 på Rådhuset i Tromsø. Her er innkallingen og sakslisten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innkalling til nominasjonsmøte i Tromsø Venstre

Tid: 22. november 2014 kl. 11.00
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset

Sak 1: Åpning og konstituering
a) Godkjenning av stemmeberettigede
b) Valg av møteleder
c) Valg av tellekorps
d) Godkjenning av forretningsorden
Sak 2: Godkjenning av innkalling
Sak 3: Godkjenning av dagsorden
Sak 4: Generell debatt om listeforslaget
Sak 5: Nominasjon
a) Valg av antall kumulerte kandidater
b) Valg av enkeltkandidater
c) Valg av listetillitsvalgte

Forslag til forretningsorden fremmes på møtet.

Etter Venstres vedtekter har bare medlemmer som har betalt medlemskontigenten i 2014 tale-, forslags- og stemmerett.

Nominasjonskomiteen forslag finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**