Uttalelse: En kommune som tjener borgeren

Oslo Venstres hovedstyre er enige med regjeringen i at det trengs en kommunereform i Norge. Men hovedstyret mener regjeringen begynner reformen i feil ende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I stedet for å diskutere størrelse først, burde reformen startet med en gjennomgang av hvilke oppgaver som kan flyttes ned til kommunalt nivå. Venstre mener langt flere statlige og fylkeskommunale oppgaver kan og bør løses i kommunene. Bare ved å sørge for en reell og betydelig overføring av oppgaver til kommunalt nivå vil vi få en kommunereform som både har en folkelig forankring og som sørger for sterke og robuste kommuner.

Nye ansvarsområder kan være innenfor næring, kultur, videregående skoler, helsetilbud, barnevern, oppgaver fra den statlige Nav-forvaltningen, tannhelsetjenester eller lignende.

Oslo Venstre ser at blant annet geografi kan være til hinder for kommunesammenslåinger enkelte steder i landet. En kommunereform bør derfor se på muligheter for en oppgavedifferensiering mellom kommunene, eller legge til rette for samarbeid der det vil løse fellesoppgaver. Ikke alle kommuner trenger å ha nøyaktig samme ansvarsfelt. Det er mulig å se for seg en modell der et regionalt eller statlig nivå sørger for tjenester innen f.eks barnevern, og der mindre kommuner eller kommuner som ønsker det kan være bestiller av slike tjenester.

Oslo Venstre mener at kommunereformen også må se på sammenslåing av naturlig sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder. Derfor er det nødvendig med en rasjonalisering av kommunestrukturen også rundt Oslo. Oslo Venstre avviser ikke en begrenset grensejustering for Oslo, men mener det primære er å få færre enheter slik at det viktige samarbeidet i regionen forenkles og forsterkes. Det kan like godt oppnås ved at Akershus deles inn i flere store kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**