Uttalelse: Full momsrefusjon for frivillige organisasjoners idrettsanlegg

Oslo Venstre krever 100 % automatisk momrefusjon for frivillighetens investeringer i idrettsanlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Mange idrettsanlegg bygges og finansieres av frivillige idrettslag og foreninger fordi den kommunale byggetakten

Fotball

ikke dekker behovet for nye anlegg. Kommunale idrettsanlegg får full momsrefusjon. Siden 2010 har frivillige anlegg fått momsrefusjon, men denne ordningen sikrer ikke 100 % kompensasjon.

Intensjonen med ordningen var å gi frivillige anlegg full momsrefusjon. Praksis har dessverre utviklet seg i en annen retning. I 2014 ble momsrefusjonen avkortet med hele kr 48.000.000, som tilsvarte 42,9 % av momskostnaden. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 fortsetter denne uheldige praksisen.

Oslo Venstre mener at frivillige anlegg som er tippemiddelberettigede automatisk skal få ordinær momsrefusjon. Når frivilligheten bygger egne idrettsanlegg skal det ikke behandles som en kostnad i statsbudsjettet. Det er galt at staten tjener 25 øre på toppen av hver krone som frivilligheten investerer i nye idrettsanlegg.

Oslo Venstre vil:

•Gi idrettsanlegg som bygges av frivilligheten 100 % momsrefusjon på lik linje med kommunale idrettsanlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**