Åpent møte om strandsonen

Røyken og Hurum Venstre arrangerte åpent møte på Losen i Sætre 8. oktober. På agendaen sto forvaltning av strandsonen på Hurumhalvøya.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Møtet kom i stand på bakgrunn av forslag i kommuneplanen til Hurum om å redusere byggegrensen i strandsonen fra 100 meter til 50 meter, strid med statlige retningslinjer. Ingen andre kommuner rundt Oslofjorden har foreslått dette tidligere, og det har naturlig nok vakt sterke reaksjoner fra mange hold.

Rune Svensson, Oslofjordens Friluftsråd

Rune Svensson, Oslofjordens Friluftsråd
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Røyken og Hurum forvalter til sammen 93 km strandlinje i Norges mest folkerike og attraktive rekreasjonsområde. Dette har det vært lite debatt om, og Venstre ønsker å få flere fakta på bordet og la innbyggerne komme til orde.

Inviterte gjester var Rune Svensson fra Oslofjordens Friluftsråd og Håvard Kilhavn fra Naturvernforbundet i Røyken og Hurum. Svensson innledet møtet med å orientere om Oslofjordens Friluftsråd sitt arbeid og om retningslinjer for bevaring av strandsonen.

Etter på var det paneldebatt med Svensson, Kilhavn, Rebekka Borsch (Røyken Venstre) og Gunn-Torill Homme Mathisen (Hurum Venstre), som deltok i dialog med de frammøtte.

Mange tok ordet og hadde sterke meninger om saken. Det var få forkjempere for å redusere byggegrensen i strandsonen, så ordstyrer Christian Dyresen utfordret panelet til å komme med innspill på hvordan man tror meningsmotstanderne tenker. Stikkord her ble vel at de ønsker utvikling over hele halvøya, også i strandsonen.

Gunn-Torill Homme Mathisen gav klar beskjed om at Hurum Venstre ikke kommer til å støtte forslaget om å redusere strandsonen til 50 meter. Rune Svensson spilte inn en differensiert modell for forvaltning av strandsonen som Vestfold har vedtatt. Dette forslaget var noe mange uttrykte støtte til. Homme Mathisen var også åpen for å se på muligheten for en differensiert modell og lovet å ta dette med seg på neste møte i Kommuneplanutvalget.

Leder i Røyken Venstre, Tore Hogstad, oppsummerte og takket for engasjementet.

 Panelet: Håvard Kilhavn, Rune Svensson, Rebekka Borsch og Gunn-Torill Homme Mathisen.

Panelet: Håvard Kilhavn, Rune Svensson, Rebekka Borsch og Gunn-Torill Homme Mathisen.
Foto: Anne Sofie Riseng

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**