Begge fylkestinga for tre sykehus

I dag har begge fylkestinga gått inn for å beholde tre sykehus. Anne Margrethe Larsen sa i debatten at

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


(sitert fra Fævennen på nett tirsdag kveld, skrevet av Odd Inge Rønning Uleberg)

Anne Margrethe Larsen

Foto: Ukjent

– Det er en svært viktig sak for landsdelen vi har på høring i dag. Målet er likeverdig helsetilbud med høy kvalitet. Det vil skje masse teknologisk, men helseforetaket glemmer at det bor mennesker i landsdelen som også vil mene noe. Selvsagt skal vi se på nye løsninger. Men i teknologien finnes også et hav av muligheter til å bygge på det vi har. Hvorfor rive ned lokalsykehus? Jeg forstår ikke det.

– Fra min region, Flekkefjordsregionen, er vi svært undrende til at sykehuset har lagt fram tre modeller, samtidig som sykehuset konkluderer med ett sykehus før planen har vært på høring. Merkelig fremgangsmåte.

– La oss utvikle kvalitetene på de sykehusene vi har. Det er ventelister r i Kristansand. Endelig har de begnt å sende til operasjoner i Flekkefjord. Merkelig at ene veien er så mye lenger enn andre veien mellom Flekkefjord og Kristiansand. Jeg vil også minne om samfunnsansvar. Sykehuset i Flekkefjord har 450 årsverk og sysselsetter over 500 mennesker fra hele Lister. Det er en stor og viktig arbeidsplass. Det må også helseforetaket ta ansvar for. La meg avslutte med dette: Det er ikke verdig at kvinner fra vest skal føde i politibiler i et kryss på E 39. Det ville skjedd oftere med ett sykehus.


Også i Aust-Agder ble det flertall for tre sykehus, og ordførerne i Østre Agder ber sine kommunestyrer gjøre det samme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**