Det blir ikke flere sykkelveier om vi ikke skaffer penger til det

Med regjeringens forslag til statsbudsjett og kommunens forslag til hovedplan for vei, er vi i
Venstre dypt bekymret for at det nesten ikke blir noen flere sykkelveier i Asker de nærmeste årene. I forslaget til statsbudsjett er det gjort kutt i satsningen på gang- og sykkelveier. I belønningsordningen for gang- og sykkelveier som Venstre fikk vedtatt i 2013, er det avsatt 10 mill. kroner på landsbasis. I hovedplan for vei foreslår kommunen å øke årlige investeringer i gang- og sykkelveier med kun 1,5 millioner. Det blir ikke mange metrene med sykkelvei i Asker av slike prioriteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Har du testet el-sykkel? Jeg gjorde det her om dagen og er ikke i tvil: Potensialet for mer bruk av sykkel i Asker er stort. Problemet er at vi i Asker ikke har et effektivt sykkelveinett og for få trygge steder hvor folk kan sette fra seg sykkelen på vei til jobb eller butikken.

For mange som skal til Oslo er det ikke aktuelt å sykle helt inn til byen, men å sykle til nærmeste kollektivknutepunkt er overkommelig. Med en el-sykkel vil langt flere være innenfor akseptabel avstand fra en stasjon eller en bussholdeplass. Og vanlige folk vil kunne sykle i rask fart uten å bli svett i Askers mange bakker. Vi må være i forkant av denne utviklingen. Da må vi få fortgang i implementeringen av Askers sykkelstrategi. Vi må lære av Oslos sendrektige sykkelsatsning, slik Aftenposten har omtalt i flere artikler i høst.

Først og fremst må det tilrettelegges for flere sikre sykkelparkeringer ved handelssentra og kollektivknutepunkt. Jernbaneverket har planer om et nytt sykkelhus ved den gamle stasjonsbygningen på Asker stasjon, men bygging av dette i 2015 er usikkert fordi bevilgningene ennå ikke er på plass. Venstre mener Asker kommune må forskuttere disse midlene slik at byggingen kan starte så raskt som mulig. Det er alt for få plasser i sykkelhus for folk som kommer til stasjonen fra "bysiden" ved spor 1.

En annen viktig satsning er å lage sykkeltraseer i et sammenhengende nett med god standard, særlig inn mot Asker og Sandvika. Sykkelveien fra Asker til Oslo vil kunne få et stort løft med ny E18. Før ny ekspresssykkelvei til Oslo kommer, må vi i Asker få på plass effektive sykkelveier internt i kommunen. For å få det til, må vi være fleksible i hvordan sykkelveiene skal anlegges. Noen steder vil det passe med to brede spor på en egen vei slik det er tenkt mellom Heggedal og Asker, andre steder kan det være fornuftig å lage sykkelfelt i veiskulderen slik det er gjort på Billingstadsletta. Poenget er at syklister må i egen trase adskilt fra fotgjengere og bilister.

Et effektivt sykkelnettverk internt i Asker vil koste mye. Venstre mener at kommunen bør utrede om en “Asker bypakke” er en egnet måte å få skaffet midler til å gjøre noe med både køer og mangel på kollektiv- og sykkelfelt i kommunen. Prisen vi må betale for å få statlige midler i en bypakke er en bomring rundt Asker. I belønning kan vi endelig få gjort noen etterlengtede grep med Drammensveien, Slemmestadveien og Røykenveien. Alternativet er å vente i 20 år til på at det blir gjort noe med disse veiene.

Det er ikke bare økte bevilgninger som må til for å få fortgang i sykkelsatsningen i Asker. I Akershus fylkeskommune, hvor Venstre er i posisjon med Høyre , Frp og Krf, har bevilgningene til sykkelveier vært økt de siste årene. Endel av disse pengene har imidlertid stått ubrukt fordi Statens vegvesen sier de ikke har nok kapasitet til å planlegge og være byggherre for gang- og sykkelveier. For oss i Venstre er det uholdbart at en statlig etat skal være en flaskehals for gjennomføring av et felles nasjonalt mål som fylket har bevilget penger til. Samferdselsministeren bør be Statens vegvesen prioritere kapasitet til planlegging og bygging av sykkelveier slik at ikke bevilgninger til dette står ubrukte.

I ukene som kommer vil Venstre kreve at det bevilges mer til sykkel både i statens, fylkets og kommunes budsjett. Da kan vi få til en økt sykkelsatsning i Asker!

Jostein F. Tellnes
Leder i Asker Venstre

Innlegget sto på trykk i Asker og Bærums Budstikke 22. oktober 2014: Sats på sykkelveier

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**