Krever at Regjeringen følger opp samarbeidsavtalen

Venstres ordførere og varaordførere med hardt skyts mot statsbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Regjeringen har lagt fram et budsjettforslag med en sosial profil som Venstres ordførere og varaordførere ikke kan akseptere. I tillegg må budsjettet få en helt annen klima- og miljøprofil. Det sier Venstres nær 50 ordførere og varaordførerere i Venstres ordførernettverk.

 Venstre vil styrke barnevernet.

Venstre vil styrke barnevernet.
Foto: Microsoft

Venstres ordførernettverk består av nær 50 ordførere og varaordførere fra alle fylker i landet, og ledes av ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune. Venstres ordførernettverk har i helga vært samlet i Oslo for å diskutere Regjeringens forslag til statsbudsjett. I møtet ble det gitt en krystallklar melding til Venstres stortingsgruppe om å kjøre et hardt løp i forhandlingene om statsbudsjettet.

– Det er direkte provoserende at Regjeringen ikke følger opp samarbeidsavtalen som ble inngått mellom H, Frp, V og Krf i fjor. I stedet for å stå på avtalen, reverserer regjeringen viktige gjennomslag Venstre fikk – blant annet for å styrke kommune-økonomien. Det kan ikke Venstre finne seg i, sier varaordfører i Hurum Gunn-Torill Homme Mathisen.

Venstres ordførere og varaordførere er naturlig nok særlig opptatt av kommunenes muligheter til å gi gode tjenester til de som trenger det mest. Venstres ordførernettverk stiller nå tre felles krav til endringer i statsbudsjettet:

Reversering av kutt i allerede fremforhandlet enighet om støtte til kommunenes oppfølging av personer med særlig store hjelpebehov, såkalte “ressurskrevende brukere”. Ordningen må også omfatte brukere eldre enn 67 år
Barnevernet må tilføres ekstra ressurser
Økt overføring til bosetting av flyktninger – særlig mindreårige

– Dette er oppgaver som er svært tyngende i en stram kommuneøkonomi. Vi forutsetter at Venstre setter disse sakene på dagsorden i budsjettforhandlingene og oppnår bedre rammevilkår for kommunene, sier hun.

– Venstres stortingsgruppe må forhandle fram et budsjett som er i tråd med samarbeidsavtalen. Venstres ordførere og varaordførere deler fullt ut de skarpe reaksjonene på Regjeringens budsjettforslag fra Venstres stortingsgruppe. Vi gir våre forhandlere vår fulle støtte, sier varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen.

Venstres ordførarnettverk (2014)

Foto: M. Tjelmeland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**