Landskonferansen 2014

Sandefjord Venstre ved vår Karin Virik deltok på Venstres Landskonferanse i Oslo 18. oktober. Der benyttet Karin tiden til å ha møter med Terje Breivik om fri moms for utenlandske nettselskaper og konsekvensene dette vil ha for Sandefjord kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Karin

Foto: SB

Dette er en svært viktig sak for kommunen vår. Vi står i fare for å miste mange arbeidsplasser. I første omgang ca. 100 arbeidsplasser hos Komplett, og flere selskaper har signalisert at de vil flytte til Sverige. Dette er spesielt alvorlig i Sandefjord fordi vi i flere år har hatt en negativ utvikling i vår skatteinngang. Vi ligger nå på 89,3% i forhold til landsgjennomsnittet og vi står overfor store utfordringer i kommunen når det gjelder fattige barn og levekår generelt. Vi ligger dårlig an på levekårsundersøkelsen, og vi tjener vesentlig mindre enn landsgjennomsnittet. Og kurven ser ut til å fortsette å stupe!

Sandefjord Venstre har hatt dette som fanesak i den siste perioden i Bystyret. Vi har sagt dette i alle debatter i Bystyret når vi har hatt oppe rammesak og budsjett.
VI KAN IKKE SPARE OSS TIL VEKST!

Som politikere bør vi ha fokus på å skape bærekraftige lokalsamfunn som kan løse de store velferdsutfordringene vi står overfor! Det kan vi ikke vedta! Men vi kan sørge for å skape gode rammevilkår for næringslivet slik at skatteinngangen øker.

Les hva sjefsøkonom i DnB Øistein Dørum skriver om saken her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**