Vi ønsker vel et demokrati?

Fra min bolig på Klokkarstua har jeg i lengre tid hatt utsikt over både sandtaket på Verket og en besynderlig politisk oppførsel. Jeg vil ikke kalle sistnevnte et vakkert syn. På grensen til ulekkert vil jeg kalle Høyres og Arbeiderpartiets behandling av lokalbefolkningen og ikke minst nærmiljøforumet på Verket og Klokkarstua og jeg er fristet til å kalle oppførselen for maktarrogant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Christian Dyresen om maktarroganse og nedlatenhet.

Christian Dyresen om maktarroganse og nedlatenhet.
Foto: Privat

En kommune velger å opprette nærmiljøforum for å sikre borgenes innsyn og mulighet til påvirkning. Med dette som bakgrunn er jeg mildt sagt forskrekket over den ukultur og kommunikasjon deler av Arbeiderpartiets og Høyres gruppe i kommunestyret her i Hurum har stått for den senere tid.

Som venstrepolitiker prøver jeg å holde noen verdier spesielt i hevd. En av disse verdiene er viktigheten av demokrati og medvirkning. At Harald Wærpen på den ene side synes det er naturlig at lokalbefolkningen har meninger om sandtaket for deretter, i samme artikkel, bli sitert på « forventer de å overta det offentliges rolle?» fremstår som noe tvetydig for å si det mildt.

Videre trekkes Jens Stoltenbergs tale juli 2011 om « mer demokrati» inn som en harselas over det Wærpen kaller « gatas parlament». Jeg kan ikke forstå annet enn at dette er et hån av kommunes eget nærmiljøforum og en latterliggjøring av lokalt engasjement. Det er din oppgave, kjære Wærpen, å vurdere alle innkomne innspill. Du tar avgjørelsen, men det er vår mulighet til påvirkning vi som ikke-folkevalgte tviholder på.

Jeg opplever deg som en handlekraftig og målfør mann som ikke burde ha noen problemer med å motta og foredle tilbakemelding fra den befolkningen som valgte deg og dine inn i kommunestyret. Derfor blir jeg kraftig provosert over din nedlatenhet i denne saken. La meningene flomme fritt, så kan du og resten av våre folkevalgte i ro og mak ta de avgjørelser dere til enhver tid mener er korrekte. Dette kan og bør gjøres uten å se ned på dine velgere og å bruke hersketeknikker som inhabilitet. Hva er vel et nærmiljøforum hvis det skal rasles med inhabilitet hver gang det velger å uttale seg om saker i sin nærhet?

Jeg tror du har all mulig grunn til å være bekymret for at din og enkelte folkevalgtes oppførsel i denne saken fører til tap av velgere. Hvis jeg var deg ville jeg ikke undervurdert den risikoen. Jeg håper jeg ved valget neste år får en plass i kommunestyret i Hurum hvor jeg på vegne av Hurum Venstre kan ivareta demokratiet og lokal medvirkning. Og til din kommentar om at « det blir viktig at statsbærende partier som Høyre og AP sikrer stabilitet og forutsigbarhet i den lokale styringen av Hurum» vil jeg si at hvis denne ukulturen og nedlatenheten ovenfor deler av Hurums velgere fortsetter, skal du og jeg møtes til noen givende runder med meningsutveksling i tiden fremover. Demokratiet bærer staten, Wærpen!

Christian Dyresen
Styremedlem
Hurum Venstre

Innlegget er trykket i Røyken og Hurums Avis 23.10.14

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**