Medlemsmøte om programutkastet

Torsdag 30. oktober arrangerer vi medlemsmøte om programkomiteens utkast til lokalt partiprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Programkomiteen som ble valgt på årsmøtet i januar har jobbet jevnt og trutt og presenterer i svært nær fremtid førsteutkast til program for neste kommunestyreperiode.

Torsdag 30. oktober kl. 19.00 på Rådhuset inviterer programkomiteen til medlemsmøte der vi diskuterer utkastet og der alle medlemmer og sympatisører kan komme med synspunkter og innspill. Alle innspill og forslag vil bli tatt med i prosessen videre.

Komiteen planlegger å sende ut et andreutkast i desember før programmet endelig skal vedtas på årsmøtet i januar.

Alle medlemmer og interesserte er hjertelig velkomne!

Førsteutkast til programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**