Nominasjonskomiteens innstilling til kommunevalgliste 2015 i Tromsø

Nominasjonskomiteen har overlevert sin innstilling til valgliste for kommunevalget. Listen skal endelig vedtas på nominasjonsmøte 22. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Komiteen har bestått av Åsmund Grammeltvedt (leder), Aud Jektvik, Maria Granhøy-Markussen og Johan Petter Barlindhaug. Tromsø Unge Venstre har ikke møtt til komiteens møter.

Komiteen har foreslått to forhåndskumulerte. På førsteplass har komiteen innstilt Jonas Stein, byråd for kultur, næring og idrett. Stein var listetopp ved valget 2011, og har vært kommunestyrerepresentant siden 2007. På andreplass har komiteen innstilt Irene Dahl, førsteamanuensis ved UiT og fylkesleder for Troms Venstre. Dahl har siden 2011 vært vararepresentant til kommunestyret.

Komiteens innstilling (alle 49 navn):
1. Jonas Stein (forhåndskumulert)
2. Irene Dahl (forhåndskumulert)
3. Kine Bergheim
4. Morten Skandfer
5. Erik Iversen
6. Saynab Mikalsen
7. Nils-Arne Johnsen
8. Håvard Sørlie
9. Anne Grete Skavhaug
10. Arne-Wilhelm Theodorsen
11. Mbachi Msomphora
12. Øystein Nilsen
13. Linda Stein
14. Bjørn Kaldhol
15. Adeline Broust Tiede
16. Else Marie Øvrebø
17. Jørn Bjørnhaug
18. Øyvind Ravna
19. Paul Pedersen
20. Ingunn Mosand-Gjerde
21. Eigil Thorsen
22. Jørn Weines
23. Thorbjørg Hroarsdottir
24. Bodil Carlson
25. Thomas Engelskjøn
26. Martine Guttormsen
27. Bernhard Siebert
28. Jan Tore Olsborg
29. Jonas Hansen
30. Elin Sandvik
31. Astrid Høgestøl
32. Sindre Palmberg
33. Jørgen Ytreberg
34. Berit Kirpatrick
35. Eirin Bjørnstad
36. Roger Lockertsen
37. Ketil Sundelin
38. Alf-Inge Elvegård Selstad
39. Arne Karlsen
40. Bjørn Einan
41. Hege Sirkka
42. Kenneth Ruud
43. Bitten Barmann-Jenssen
44. Maria Granhøy-Markussen
45. Aud Jektvik
46. Åsmund Grammeltvedt
47. Markus Sørensen
48. Johan Petter Barlindhaug
49. Marie Fangel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**