Vil løfte de grønne sakene i Frogn

Det er viktig for Frogn å ha et stort, grønt parti i kommunestyret, mener Erik Lundeby, som er valgt til ordførerkandidat for Frogn Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Lundeby mener utbyggingspresset i Frogn også denne gangen vil bli en viktig sak i valgkampen, og viser til rådmannens forslag til boligprogram, der det legges opp til å trappe opp boligbyggingen fra 100 boliger pr år i 2014-15 til nesten 400 i 2018.

Erik Lundeby

Erik Lundeby
Foto: Mats Olsen, 2013

-Det vil fortsatt være en hovedsak for oss i Venstre å jobbe for at markaområder, matjord og strender bevares for friluftslivet og miljøet, sier Lundeby. Også de grønne flekkene i tettbebyggelsen er viktige, mener han, og sikter blant annet til at ballfeltet på Ullerud må sikres for ettertiden.

Skole blant de 10 beste i landet
Frognskolen er også en viktig sak for Venstre. Partiet har tydelig markert at nedleggelse av Seiersten og Dyrløkkeåsen som ren ungdomsskole er et uaktuelt alternativ, men ønsker velkommen en bred vurdering av hvordan skolen vår skal bli enda bedre.

-Vi vil se på hva som kan gi lærerne mer tid til å være lærere, og en sterkere involvering av politikerne i utvikling av skolen, sier Lundeby. Han mener at målet om en skole blant de 10 beste i landet, faglig og sosialt, fortsatt må være rettesnor for arbeidet.

Liv og røre i Drøbak
Venstre er også opptatt av at Drøbak sentrum skal være et attraktivt tyngdepunkt i kommunen, både for fastboende, hyttegjester og andre turister. Det er viktig å få på plass en ny sentrumsplan som skaper trygghet for at de viktige bymiljøene vernes, samtidig som det tilrettelegges for liv og røre i byen.

-Drøbak sentrum må være både for turistene og for fastboende, og vi må finne grepene som frister folk til å bruke sentrum mer, sier Lundeby. Opprusting av badeparken er et tiltak Venstre ønsker fortgang i.

Lundeby bor i Drøbak sentrum, er gift og har tre barn i skolealder. Han har vært gruppeleder for Venstre i kommunestyret siden 2007. Han var i forrige periode nestleder for Utvalg for miljø, plan og byggesaker, og sitter nå i Formannskapet. Han er også Venstres andre vararepresentant til Stortinget. Han jobber som politisk rådgiver i NHO.

Et grønt alternativ
Lundeby er ydmyk overfor oppgaven å gjenta Venstres to beste valg i Frogn noensinne, men mener flere burde vurdere Venstre i kommunevalget, uansett hva de ellers stemmer nasjonalt.

-Venstre er et alternativ både for de som ønsker en sterk, grønn stemme i kommunestyret, og for de som mener politikken i vår blå kommune bør trekkes mot sentrum, sier han. Arbeiderpartiets omfavnelse av Høyre etter forrige kommunevalg viser at det ikke er mye opposisjon å hente fra den kanten.

Tid for å levere
Lundeby skal selv lede Venstres programkomite før kommunevalget, og tar sikte på et program uten lokkevarer og valgflesk.

-Nå er det tid for å levere, sier han. Med den satsingen som er igangsatt på idrett, folkehelse og fritid på Seiersten blir det nok ikke rom for tunge, nye investeringer i neste periode ut over det som er nødvendig for basistjenestene i kommunen.

 Line Stokholm, 2. kandidat

Line Stokholm, 2. kandidat
Foto: Ivar Ruud Eide

 Nicolay Corneliussen, 3. kandidat

Nicolay Corneliussen, 3. kandidat
Foto: Ivar Ruud Eide

 Anne-Lisbeth Simonsen, 4. kandidat

Anne-Lisbeth Simonsen, 4. kandidat
Foto: Ivar Ruud Eide

 Rolf Ole Tomter, 5. kandidat

Rolf Ole Tomter, 5. kandidat
Foto: Privat

 Line Skuterud, 6. kandidat

Line Skuterud, 6. kandidat
Foto: Privat

Venstres liste
Vedtatt på nominasjonsmøtet 16. oktober 2014.

1. Erik Lundeby
2. Line Stokholm
3. Nicolay Corneliussen
4. Anne-Lisbeth Simonsen

5. Rolf Ole Tomter
6. Line Nyhus Skuterud
7 Terje Johansen
8 Elin Godager Aasen
9 Per Sætre Aas
10 Palwinder Kaur
11 Gjermund Stormoen
12 Grete Ramstad
13 Morten Sickel
14 Marianne Klingenberg Ellefsen
15 Simen Mangseth
16 Hanne Juell Johansen
17 Ivar Ruud Eide
18 Hanne Kvile Sickel
19 Geir Sørbotten Nygård
20 Siw Fjelstad
21 Knut Houge
22 Berit Johansen
23 Christian Eitrem
24 Vivi Sverre
25 Markus Harboe
26 Karianne Fiksdal-Pedersen
27 Helge G. Simonsen
28 Anne Wold
29 Stein Are Varjord
30 Stine Dyste Bjelland
31 Steinar Aaslund
32 Thomas Johansen
33 Jorunn Holter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**