Mandagsmøte 27. oktober

Velkommen til nytt mandagsmøte. Vi nærmer oss nå oppstart av en spennende budsjettperiode i lokalpolitikken. I onsdagens bystyremøte blir rådmannens forslag til Handlingsprogram og årsbudsjett presentert, og vi bruker gruppemøtet til de første refleksjoner rundt det som kommer. I tillegg drøfter vi andre bystyresaker og får et par spennende besøk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Besøk:
– John Johansen, rådgiver for folkehelse i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
– Nils Aurebekk om skiskytteranlegget på Strai

Onsdagens bystyremøte starter allerede kl. 16.00 med følgende spennende informasjonsbolker:
– Informasjon om kommunereformen og utfordringsbildet, ved Dag Petter Sødal, Tom Egerhei, Fylkesmannen i Vest-Agder og Lars Dahlen, KS.
– Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018 og årsbudsjett 2015, ved rådmann Tor Sommerseth og økonomidirektør Terje Fjellvang.

Saker til bystyret:
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Selvberging og svømmeopplæring”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Gjenåpne oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn”
– Interpellasjon fra repr. Alan Ahmadi, H “Vi må gjøre noe med radikaliseringen”
– Godkjenning av møteprotokoll fra bystyrets møte 24.09.14
– 2. tertialrapport 2014 Driftsdelen
– 2. tertialrapport 2014 – Investeringsdelen
– Salg av 49 % av aksjene i KinoSør AS
– Taushetsplikt og varslingsplikt mellom etater, og hvordan dette praktiseres i kommunen.
– Kommunereformen og bærekraftig utvikling av Kristiansand
– Studedalen pukkverk – detaljregulering – sluttbehandling
– Plassering av veteranmonument
– Suppleringsvalg etter Rune W. Rasmussen (FRP)
– Søknad om fritak fra politiske verv – Jan Oddvar Skisland (AP)
– Søknad om fritak fra politiske verv – Reidun Olsen (DEM)
– Suppleringsvalg til Tronstadvann interkommunale vannverk representantskapet
– Tertialrapport 2 kvartal
– Rapport om Jegersberg gård — Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart
– Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, vedr. “Gang og sykkelvei Timenes – Hamresanden”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Behovet for like regler for gateselgerne i Kristiansand kommune”

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**