Les førsteutkastet til program for 2015-2019

Programkomiteen har gjort ferdig et første utkast til partiprogram for neste kommunestyreperiode. Les programmet her og kom gjerne med innspill til forbedring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Det er veldig artig å kunne presentere forslag til program allerede nå, sier Kine Bergheim, programkomiteens leder.

– Det har vært et godt samarbeid i komiteen, og vi har brukt mye tid på diskusjoner og utvikling av ny politikk. Vi mener dette er et godt grunnlag for partiets videre arbeid.

Les førsteutkastet her

Programkomiteen foreslår fire hovedprioriteringer for Venstre i neste periode:
1. Å lage miljøvennlige og effektive samferdselsløsninger
2. Å gi læreren tid til å være lærer
3. Å gi mer til de som trenger det mest og se de som faller utenfor systemet
4. Å legge til rette for utvikling av kultur, idrett og næringsliv i kommunen

– Jeg håper at folk sier ifra hvis det er noe vi har glemt å ta med i programmet, eller har andre innspill eller prioriteringer, sier Bergheim.

Programkomiteen ble valgt på årsmøtet 21. januar 2014. Medlemmene har vært Kine Bergheim (leder), Erik Iversen, Irene Dahl, Bernhard Siebert, Aud Jektvik og Jonas Stein.

Medlemmer og andre kan komme med endringsforslag til dette dokumentet fram til 30. november. Etter dette skal komiteen utarbeide et andreutkast, som også vil være åpent for innspill før det endelig fremmes for årsmøtet i januar 2015. Endringsforslag sendes til [email protected] og merkes med Endringsforslag til programmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**