Frogns kommunikasjonsstrategi må behandles på nytt

Synd å se at vi hadde rett i vår skepsis i 2009, sier Venstres gruppeleder Erik Lundeby etter at Redaktørforeningen har påvist at Frogn legger ulovlige begrensninger på politikeres og ansattes ytringsfrihet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I en rapport utgitt av Redaktørforeningen kritiseres Frogn kommune for å innskrenke folkevalgtes og ansattes ytringsfrihet ut over det det er dekning for i loven.

 Avistegnernes hus i Drøbak er nasjonalt senter for tegning og ytringfrihet. Da blir det ekstra spesielt når kommunen legger begrensninger på ansattes og folkevalgtes ytringsfrihet.

Avistegnernes hus i Drøbak er nasjonalt senter for tegning og ytringfrihet. Da blir det ekstra spesielt når kommunen legger begrensninger på ansattes og folkevalgtes ytringsfrihet.
Foto: Avistegnernes hus

Da politikerne i Frogn hadde temadiskusjon om kommunikasjonsstrategien 30.03.2009 mente Venstre at kommunestyret ikke burde vedta regler om hva folkevalgte kunne si og ikke si.

-Selv om vi har stor forståelse for at det ligger viktige etiske dilemmaer i dette, og at politikere må ha fokus på sine roller som arbeidsgivere og representanter for kommunen, mener Venstre at dette ikke er et område som bør reguleres i en kommunal strategi, sa Lundeby.

Lundeby pekte i denne diskusjonen på at politikere først og fremst var ansvarlige overfor velgerne.

-Av politikerrollene må rollen som representant for borgerne ha forrang, sa han. Det innebærer at kommunen som sådan, heller ikke som politisk kollegium, kan legge formelle føringer på hvordan politikere kommuniserer om saker.

I formannskapet 7.10.2009 foreslo Venstres Liv Jacobsen å slette bestemmelsene som begrenset folkevalgtes ytringsfrihet.

-Under “ansvar og roller” er jeg skeptisk til at kommunen skal regulere politikeres kommunikasjon, sa hun. Politikere er ansvarlige overfor eget parti og velgerne, og må i siste instans ta det ansvaret selv. Selv om jeg i og for seg oppfatter det som gode råd, kan jeg ikke være med på at det skal inn i et regelverk.

Formannskapet sendte den gang saken tilbake til rådmannen, og Venstres forslag ble ikke stemt over. Ved den endelige behandlingen høsten 2009 stemte Venstre sammen med et enstemmig kommunestyre for strategien, der en revidert formulering foreslått av Arbeiderpartiet nå var tatt inn. Det er blant annet denne som nå er skarpt kritisert av redaktørforeningen.

-I ettertid betrakter jeg vår stemmegivning i denne saken som et arbeidsuhell, sier Lundeby, som derfor er ekstra oppsatt på at Kommunestyret nå må rette opp sine feil fra den gang og stryke bestemmelsen.

Ansates ytringsfrihet
Når det gjelder ansattes ytringsfrihet ble dette satt på spissen i januar 2012, da rektor og tillitsvalgte på Drøbak skole orienterte Amta om konsekvensene av et budsjettkutt et flertall med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen hadde vedtatt for skolene i Frogn.

Rektors utspill førte til en skarp irettesettelse fra Høyres representant i Formannskapet Sigbjørn Odden.

-Det er uhel­dig når kom­mu­nens ansatte pro­ble­ma­ti­se­rer poli­tiske ved­tak i media, mente han. (Les mer her.)

Konsekvensen av kritikken viste seg samme vår, da Amta i mai ikke fikk opplysninger om konsekvensene av kuttene fra hverken rektor eller rådmann, under henvisning til at det skulle gis en redegjørelse til politikerne senere samme år.

Venstres Anne-Lisbeth Simonsen var ikke enig i at det lå slike begrensninger på kommunalt ansattes rett til å uttale seg.

-Vi har ikke lagt lokk på informasjonen kommunen kan gi foreldrene eller allmennheten, sa hun. (Les mer her.)

Venstre mener kommunestyret snarest må få dette regelverket tilbake til fornyet behandling.

-Vi kan ikke leve med at en kommunikasjonsstrategi som ellers er bra på mange punkter skjemmes av bestemmelser som er direkte lovstridige, avslutter Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**