Nytt møtereferat

Nordstrand Venstre har hatt nytt styremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


På siste styremøte hjemme hos Steinar ble det gått gjennom programmet med tanke på hvilke av våre endringer vi skal fokusere på. Vi ble enige om at vern av Ekebergsletta er det vi i Nordstrand Venstre skal jobbe hardest for å få inn i programmet på årsmøtet, dersom ikke programkomiteen har tatt inn vårt forslag.

Resten av referatet kan leses her.

Ta kontakt med Norstrand Venstre dersom dere har spørsmål.

Neste møte blir onsdag 12.november kl 19.00 hos Kristen i Seterveien 1.
Deretter blir det juleavslutning hos Catrine i Holtveien 9d 15. desember

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**