Folkemøte om Avgrunnsdalen

Mandag 10. november kl. 19 blir det folkemøte i Storsalen, Hurum rådhus. På agendaen står framtidig bruk av Avgrunnsdalen. Velkommen til debatt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


INVITASJON TIL FOLKEMØTE
AVGRUNNSDALEN – AKTIVITETSSENTER ELLER SKYTTERANLEGG
– eller begge deler?

Forsvaret har avsluttet sin aktivitet i Avgrunnsdalen i Hurummarka og Hurum kommune skal nå ta stilling til hva som skal skje i området. Flere er på banen med sine visjoner for framtidig bruk av Avgrunnsdalen. Noen ønsker at det fortsatt skal være skytteranlegg, andre at det skal bli et aktivitetssenter med motorsport som en av aktivitetene.

Hva mener de ulike grupperingene som fremmer forslagene? Hvilke argumenter bruker de for å selge inn sitt prosjekt? Er planene realistiske? Hva er best for Hurum? Spørsmålene kan være mange og her kan du kanskje få svar på noe av det du lurer på.

Alle interessegrupper og engasjerte innbyggere oppfordres til å komme.

Politikere fra de politiske partiene er invitert til å delta i debatten. Ordstyrer er Christian Dyresen.

Plakat folkemøte Avgrunnsdalen

Foto: Johan Wagenheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**